Et kreativt skoleliv medmening og muligheder

HareskovensLilleskole

 

 

Evaluering af den samlede undervisning 2015-16

 

Fagene

Dansk

Lilleafdeling: Der arbejdes med Den første læsning - Bogstavbogen og Arbejdsbogen. I år fik både 1.klasserne og BH-klassen bogstavbogen. Det afstedkom forvirring for især de børn, der gik i 1.kl og havde søskende i BH – hvorfor arbejdede de i samme bog? Lærerne ønsker at have frihed til at bruge de bøger, de finder relevante for den aktuelle børnegruppe på det tidspunkt, de mener, er det rigtige.

Der er fokus på læsning – det er ikke alle forældre, der magter at støtte deres børn i at læse hver dag. Derfor vil vi næste år forsøge at indføre et læsebånd om morgenen. Det er i øvrigt et stort ønske fra lærerne i Lillafdelingen (LA), at de har alle timer i afdelingen og at de kan starte dagens arbejde i deres klasser kl. 8.10. Det vil give et bedre flow og mere tid til både morgensamling/-sang, træning og projekter.

Mellemafdeling: Det er mellemafdelingens (MA) opgave at konsolidere elevernes læsning og skrivning/stavning. Læsekurser på mellemtrinnet: godt og vigtigt. Vigtigt for lærerne at have en makker at tilrettelægge kurserne sammen med.

Næste år: større fokus på skrift – både håndskrift og digitalt (10-finger), præsentation (PP og Prezi).

  • Matematik:
  • Engelsk:
  • Natur-teknik: Lilleafdelingen har hvert år et overemne – enten fra elementerne (jord, luft, ild, vand) eller tema for naturvidenskabsfestival. Deltager i Naturvidenskabsfestival i uge 39 sammen med MA. Derudover 2-3 uger med et emne om skovens dyr eller vand. Miniuniversitet beskæftiger sig ofte også med naturvidenskabelig emner, hvor man kommer langt omkring i universet. Børnene vælger selv et emne, de fordyber sig i. Derefter præsenterer de deres emne for klassen, som giver kritik og ros.

Mellemafdelingen: deltager i naturvidenskabsfestivalen og tilrettelægger derudover deres undervisning periodisk, fx kortlære.

Børnene er meget glade for at eksperimentere og for at lære om geografi. Lærerne ønsker sig dels nogle gode portaler med gode beskrivelser af forløb, dels nem adgang til materialer. Vi har fokus på en udvidelse af naturfagsportalen og opbygning af særlige depoter i tilknytning til mellemtrinsbygningen, hvor div. materialer kan placeres, så de er nemme at komme til og rydde op. Derudover er der ønske om, at der bliver udarbejdet et antal kasser med materialer og forløb. Fx kunne lærere samarbejde om at udvikle en kasse og derefter præsentere den for sine kolleger.

Der er i indeværende år indkøbt legorobotter med henblik på deltagelse i legoleague. Derudover har Nikolaj indkøbt materialer til fremstilling af solcellebiler samt materialer til undersøgelser udendørs.

Demokratiet

  • Børneråd: Børnerådet blev delt op i Lilleafdeling, Mellemafdeling og Overbygning. Lise og Jenny tog LA, Lise og Lenka tog MA og Lise tog OB alene. Der er blevet afholdt 3 møder (mindst) i hver afdeling. Emnerne har drejet sig om maden, udearealet (vi vil have asfaltbanen tilbage;-), tyggegummi, musik i klasserne/fællesrummet. Repræsentanter fra Mellemafdelingen deltog i stiftende generalforsamling for fælles elevråd for de frie skoler i Ballerup-Gladsaxe på Bagsværd Friskole i marts.

Udviklingstiltag: 4 møder om året på datoer, der er fastlagt ved skoleårets begyndelse. Fast dagsorden.

Traditionerne

Lejrskole Klinteborg

Lærerne:

Generelt: Godt med rum for børnenes frie liv.

Godt at de store ikke må være vågne hele natten.

Mindre pakket lejr.

Hyggeligt og dejligt at se kolleger på en anden måde.

Pauser: For lidt pauser - vigtigt med pauser!

Forlejr 5.-6.kl.: 5 nætter i stedet for 4 kan mærkes! Er forlejr en nødvendighed for gennemførsel af fælleslejren? forlejr skal diskuteres en anden gang.

Teltene i teltet: Yderteltet skal sikres bedre næste år.

Vand i teltene: vigtigt, at børnenes telte sættes rigtigt op, bl.a. for at minimere vand i teltene.

Vågen brandvagt: Utrolig tryg fornemmelse, at der er en vågen brandvagt.

Nyt: intet aftenmøde: godt, at der ikke var aftenmøder, men savner rum til at alle sidder og hygger sammen.

De særligt udfordrede: Når der er børn, der er ekstra kede af det, og som derfor hænger meget på en voksen, er det godt, hvis vi kan finde en aflastende løsning.

- et byggerum/lego til de børn, der har brug for at trække sig tilbage.

- Et lille værksted eller et særligt udeværksted til de børn, der har det svært

Forældrene: Svært at tale om udfordrede børn, når der sad forældre 

Fastelavn

2016: OB skal ikke være der til kl. 22 – de behøver ikke være der så længe!

Styr på tønderne i god tid: hvem står for det? Behøver ikke være pedellen – kunne være en klasse, der også pyntede dem. I år var det klubben, der stod for det.

Travlt med både at spise is og kage og drikke cola, inden de små blev hentet! Skal de spise hjemmefra? Der er meget, der skal nås på den korte tid! Godt at der blev spist inden der blev slået katten af tønden.

De små kunne ikke nå at danse.

Vi skal være obs. på sikkerheden omkring tøndeslagningen!

I 2017 holder vi en fest i skoletiden! Aftalt på sommerplan.

Loppemarked:

Der er uklarhed omkring medarbejdernes Arbejdstid. Skal der være samme regler for alle medarbejdere? Hvad forventes der af medarbejderne? Der skal også være afklaring på, hvad medarbejderne må fortære (mad og drikkevarer)