Et kreativt skoleliv medmening og muligheder

HareskovensLilleskole

Generelt om undervisningen

 

På Hareskovens Lilleskole anvender vi Folkeskolens "klare mål" som udgangspunkt for vores undervisning. Dog anvender vi ikke de beskrevede delmål efter hhv. 3. og 6. klassetrin, men kun slutmålene.

Skolen tilbyder folkeskolens 9. klasseprøver (afgangsprøver) i alle fag på nær kristendom, da skolen er fritaget for undervisning i kristendom.

Skolen tilbyder ikke madkundskab, da skolen ikke har lokaler til dette formål. Eleverne deltager i stedet i små grupper som medhjælpere i køkkenet, der producerer mad til skolens elever. De får derigennem viden om håndtering af madvarer samt kendskab til hygiejneregler for storkøkkener.

På Hareskovens Lilleskole følger vi placeringen af fagene i folkeskolen, men vær opmærksom på at timetalet for de enkelte fag kan være forskellig fra folkeskolen både i den ene og anden retning. Således har vi koncentreret tysk, så at timerne er placeret fra 7.-9. klassetrin og ikke som i folkeskolen fra 5.-9. klassetrin. Det samlede antal timer i tysk er dog det samme, eftersom vores elever har 4 timer tysk i de 3 år. Derimod har vi samlet set flere timer i dansk, eftersom vi ikke tilbyder fagene kristendom og madkundskab.

Skolen opererer ikke med begrebet "understøttende undervisning". Derfor er vores samlede timetal mindre en folkeskolens timetal, hvilket betyder, at børnene på Hareskovens Lilleskole i gennemsnit ikke har lige så lange dage som i folkesken. Det gælder særligt de mindre og mellemstore børn. Det betyder ikke, at vores børn bliver dårligere stillet end børn i folkeskolen. Vores børn klarer sig meget flot i de afsluttende prøver i 9. klasse. I kan se både skolens karakterer og skolens timefordeling under "Vores undervisning"