Et kreativt skoleliv medmening og muligheder

HareskovensLilleskole

balance.jpg

Værdier for vores skole som arbejdsplads

Vi har tillid til hinandens faglighed, og vi praktiserer åbenhed, dialog og medindflydelse.

Vi arbejder for en fælles skole og værner om vores værdier.

Vi er ambitiøse og udvikler løbende vores praksis.

Hos os skal gode ideer kunne lade sig gøre, og vi har kort vej fra ord til handling.

Vi tager alle ansvar for den gode stemning og taler pænt til og om hinanden.

På vores skole er det i orden at lave fejl. Fejl ser vi som en mulighed for at blive klogere.

Vi vil være en god arbejdsplads med plads til personlig udvikling og sjov.

Vi er engagerede i at skabe den bedste udvikling for alle vores børn.