Et kreativt skoleliv medmening og muligheder

HareskovensLilleskole

bevaegelse-rytmik.jpg

Rytmik som fag i skolen

Bevægelse, rytmik og musik er fag, som siden HLS’s  start har bygget på den pædagogiske arbejdsmetode, som Astrid Gøssel og Bernhard Christensen var med til at starte: at skabe et grundlag for den alsidige personlighedsudvikling.

Barnet og barndommen fik en ny og mere central betydning i opdragelsen. Barndommen fik sin egen værdi. Hensigten var at skabe en moderne skole, hvor indholdet defineres ud fra barnets tarv:

  • Barndommen har sin egen værdi og egne problemer, som er styret af andre logikker end voksenlivets
  • Nysgerrighed er drivkraften for barnets udvikling
  • Barnets læreprocesser skal bygge på autenticitet og erfaring
  • Følelser og indlæring er knyttet tæt sammen
  • Man skal som voksen respektere barndommens autonomi

I stedet for systemer og opskrifter må indfaldsvinklen være en metode, der hviler på børnenes aktivitet og skabende kraft i dialog mellem børnene og den voksne. Den voksne må gennem iagttagelser være i stand til at stimulere og korrigere børnene i deres videre bevægelses-, rytmiske og musikalske udvikling.

Om Verdensmusikken og Kucheza

Grunden til, at vi som skole knytter os til begrebet Verdensmusikken og Kucheza, er ikke fordi det nu skal være sjovt at rende rundt og lege afrikaner, indianer eller andre folkeslag, men fordi vores egne europæiske musikalske arv er et resultat af en mange-hundred-årig kulturstyring, der har delt og opsplittet bevægelse, rytme og musik, har gjort en dyd af at ”civilisere” os til at tro, at hver del skulle dyrkes for sig.

Det er ikke et spørgsmål om, Den Danske Sang eller klassisk musik er god eller dårlig. Det er bare sådan, at Verdensmusikken taler til kroppen og derfor er langt mere velegnet i samspillet med børn, når vi ønsker sammenhæng og helhed i musik og bevægelsesudviklingen, og når vi snakker om retten til at lære kroppens rytmiske alfabet at kende.

Begrebet Verdensmusik dækker vidt og bredt, fra grønlandske trommedanse, gamle danske trampedanse, finsk og slavisk folkemusik over indianske og oprindelig australieres musik til afrikansk og latinamerikansk musik mm. Fælles for den musik, der hører ind under begrebet Verdensmusikken er, at musikken er et kultur-udtryk, hvor musik og bevægelse er et samlet udtryk med rødder tilbage i grundbevægelserne og kroppens rytmiske alfabet, så alle i princippet har mulighed for at være med.

Verdensmusikken kan også forklares med henvisning til de afrikanske ord Kucheza, som er et fælles ord/begreb for at danse, lege, synge, spille og dramatisere. Kucheza er udtryk for en kultur, hvor det er sammenhængen og samspillet mellem kroppen, stemmen, instrumentet og de personer, der deltager i aktiviteten, som skaber rytme, musikalitet og fælles forståelse.

Bevægelse-, rytmik- og musikforløb i praksis

I skolens forløb har leg, bevægelse, rytmik, musik, sang og drama indgået i dagligdagen som emner, projekter og de ugentlige rytmik/musik-timer.

Lilleafdelingen: Vi tager udgangspunkt i leg, spontanitet, imitation, improvisation, grundbevægelser og grundrytmer. Vi arbejder med trommer, pentatone marimbaer og rytme-kasser hen imod en sikker og fælles pulsfornemmelse. Sang og tromning er altid med i legen. Trommerne er det grundlæggende instrument. De understøtter grundbevægelserne, de appellerer til kropslig udfoldelse, giver spilleglæde og stiller ikke krav om udviklet finmotorik for at kunne bruges.

Mellemafdelingen: Vi bygger videre på det grundlag, der er opbygget i Lilleafdelingen, arbejder med kroppens styrke, kraft, spring, dans, koordination og smidighed. Vi opfordrer børnene til at melde sig til instrumentalundervisning fx på musikskolerne, hvor de kan modtage eneundervisning. I skolens undervisning arbejder ud fra det princip, at alle børn i en klasse skal kunne være med på deres eget niveau. Børnene styrkes i at være medansvarlige overfor undervisningen, der bliver bl.a. indlagt perioder, hvor de i små grupper skal planlægge, sammensætte og instruere et forløb, som alle i klassen deltager i. Musik: Morgensang, korsang, musikhistorie, samspil, trommeøvelser, instrumentundervisning, rytmiske lege.

Storeafdelingen: Vi forventer, at børnene i denne periode har et solidt fundament af færdigheder og teknisk kunnen, ved at de har arbejdet sig gennem den brede vifte af aktiviteter, der er beskrevet i de foregående perioder. 6. og 7. kl. arbejder sammen i rytmik og musiktimerne. De tekniske krav til rytme og musikalitet vokser. Perioden er delt op i forskellige kurser, som rummer svømning, boldspil, atletik, løbetræning i skoven, kropsbevidsthed, styrketræning, massage og afspænding, drama, dans, samspil, flerstemmig sang og kor-træning, almindelig musik- og instrumentalundervisning.

Sideløbende med dette kursusforløb har børnene mulighed for at etablere samspilsgrupper, bands, hvor en mindre gruppe elever kan fordybe sig i eller afprøve forskellige musikalske udtryk og genrer. Skolen stiller lokale til rådighed til disse grupper.