Et kreativt skoleliv medmening og muligheder

HareskovensLilleskole

de-smaa.jpg

De små

Lilleafdelingen består af børn fra børnehaveklasse, 1., 2. og 3. klasse.
Et sammenhængende 4-årigt forløb tænkt som en helhed, hvilket vil sige at børnene får tid til at tilegne sig sociale, faglige og musiske kompetencer i eget tempo.

Børnene skal lære at

 • hjælpe hinanden
 • bevare nysgerrigheden til at ville lære
 • anvende, udtrykke og formidle sin viden       

Vi lægger stor vægt på, at børnene får en tryg skolestart, så vi får en gruppe af glade børn, der bevarer nysgerrigheden, lysten til at lære og til at arbejde sammen i et socialt og fagligt fællesskab. Børnene skal bl.a. lære at bakke hinanden op, stå frem på børnehusmøder og fremvise projekter, deltage i problemløsning mv.

Dagligdagen
I løbet af året veksler ugerne mellem uger med fast skema og ”almindelig” undervisning og uger med tema- eller værkstedsundervisning, hvor dagen er tilrettelagt på en anden måde.
Undervisningen starter hver dag kl. 8.10 og slutter kl. 13, hvor fritidsordningen åbner.
Uanset om det er almindelig uge eller tema- eller projektuge har klasselæreren alle timer fra kl. 9 til 12 hele året. Det giver mulighed for at fordybe sig i fag, emner og aktiviteter i en sammenhængende periode ugen igennem. Det er også i dette "klasselærerbånd" at projekt- og emnearbejde er placeret.  Her har klasserne mulighed for at tilrettelægge forløb på tværs af klasser, tage i skoven, dele grupperne op på anderledes måder, have værksteder med selvvalgte aktiviteter eller turnusforløb.
Om morgenen og efter frokost ligger der som regel matematik eller andre fag-faglige skematimer.
Fra kl. 13 er det så tid til skolefritidsordningen, forkortet FTO. Der er også mulighed for at gå i lektie-café.

Undervisningen

foregår dels som

 • Projekter
  der knytter sig til årets fælles overtema (jord-ild-luft-vand) eller Miniuniversitet,  som er elevernes individuelle (eller parvise) projekter, hvor de fordyber sig i et emne, som bliver belyst med fakta og fremlagt med plancher, power point, sange, danse, teater mm. for klassekammeraterne

og dels som

 • Fag-undervisning
  Dansk: læsning, skrivning, grammatik, individuel opgaveløsning, gruppeopgaver mm.
  Matematik: regne, øve tabeller, værkstedsopgaver, problemløsning mm.
  Rytmik: vores måde at lære børnene at udtrykke sig med kroppen, at bruge kroppen hensigtsmæssigt, at få sved på panden, at blive smidige, stærke osv. i samspil med
  Musik: hvor der lægges vægt på sammenspil, at turde stå frem (solo’er) og kunne bakke op
  Værkstedsfag: hvor det særlige alfabet, der knytter sig til billedkunst, håndarbejde og sløjd indlæres. Vi har også engelsk fra 1. klasse

Lejrskole
Det er vigtigt for os, at børnene kommer ud af skolebygningerne og oplever den omkringliggende verden on location. Vi bruger selvfølgelig skoven, men det er også vigtigt, at børnene kommer længere væk.
Alle vores lejrskoler har som udgangspunkt at arbejde med elevernes oplevelse af at høre til i et fællesskab. Der er stor vægt på at styrke de sociale kompetencer.
Den årlige fælleslejr for lille- og mellem-afdelingen (bh – 6.kl.) går som regel til Klinteborg ved Fårevejle. Her er formålet primært at arbejde med fællesskabet – give fælles oplevelser, styrke samværet mellem store og små. Her er forskellige værksteder, hvor børnenes kreative evner samt motoriske kunnen trænes. Børnene trænes også i at kunne være væk fra far og mor i længere tid.

Traditioner

 • Teater
  Hvert år sætter vi en teaterforestilling op med skolens elever. Nogen gange foregår det i afdelingerne, andre gange er det en forestilling, der inddrager alle klassetrin. Forestillingerne er altid udarbejdet sammen med børnene. Vi tager fx udgangspunkt i årets tema og bygger en ramme op for fortællingen. Børnene fordeler sig på forskellige roller og de voksne udvikler herefter de enkelte scener og dialogen sammen med de børn, der har meldt sig på de enkelte hold. Vi har et musikhold, som spiller til de sange, der skal synges og binder scenerne sammen.
 • Spilledag (i samarbejde med FTO)
  Børnene arbejder også med computere i undervisningen, men vi ser gerne, at de bruger vores store dejlige grund og have i frikvartererne og om eftermiddagen. Vi har dog en enkelt dag om ugen, hvor børnene må have spillemaskiner med og spille på dem i pauserne og om eftermiddagen. Her bruges alt fra mobiltelefoner til i-Pads. Tidligere var det gameboys og Nintendo. Denne dag er der en særlig ro over skolen og børnene sidder i små grupper og spiller sammen. Der er dog også mange børn, der ikke har lyst til at sidde og spille, og derfor også denne dag leger ude og inde.

Testning
Hvert år testes alle skolens elever i dansk (læsning og stavning) og matematik. Vi bruger test-resultaterne til at tilrettelægge undervisningen efter den enkelte elevs niveau og til at måle os med resten af skolesystemet.