Et kreativt skoleliv medmening og muligheder

HareskovensLilleskole

de-smaa.jpg

Lilleafdelingen

Børnehaveklasse, 1., 2. og 3. klasse.
Et sammenhængende 4-årigt forløb tænkt som en helhed, hvilket vil sige at børnene får tid til at tilegne sig sociale, faglige og musiske kompetencer i eget tempo.

Børnene skal lære at

  • hjælpe hinanden og få erfaringer med at indgå i fællesskaber
  • bevare nysgerrigheden til at ville lære
  • anvende, udtrykke og formidle sin viden       

Vi lægger stor vægt på, at børnene får en tryg skolestart, så vi får en gruppe af glade børn, der bevarer nysgerrigheden, lysten til at lære og til at arbejde sammen i et socialt og fagligt fællesskab. Børnene skal bl.a. lære at bakke hinanden op, stå frem på børnehusmøder og fremvise projekter, deltage i problemløsning mv.

Dagligdagen
I løbet af året veksler ugerne mellem uger med fast skema og ”almindelig” undervisning og uger med projektorienteret undervisning, hvor dagen er tilrettelagt på en anden måde.
Undervisningen starter hver dag kl. 8.10 og slutter kl. 13 (i 3. klasse en ugentlig dag til 14.00), hvor fritidsordningen åbner.
Vi skemalægger faste bånd til klasselærere i alle klasserne. Det giver mulighed for at fordybe sig i fag, emner og aktiviteter i en sammenhængende periode ugen igennem. Det er også i dette "klasselærerbånd" at projekt- og emnearbejde er placeret.  Her har klasserne mulighed for at tilrettelægge forløb på tværs af klasser, tage i skoven, dele grupperne op på anderledes måder, have værksteder med selvvalgte aktiviteter eller turnusforløb.
Om morgenen og efter frokost ligger der som regel matematik eller andre fag-faglige skematimer.

Undervisningen foregår bl.a. som: 

Projekter

Projekterne knytter sig til et fælles tema som hele afdelingen i en periode arbejder med i værksteder og med differentieret indhold. Klassen kan også i perioder arbejde med egne projekter. Miniuniversitet er en arbejdsform, hvor eleverne stifter bekendtskab med projektarbejdsformen. De fordyber sig i et emne, som bliver belyst med fakta og fremlagt for klassen. Herved øver eleverne sig på at stå frem i trygge rammer og formidle små og større budskaber - og ikke mindst at være et relevant publikum. 

Fagdelt undervisning

Vi har et grundskema som er gennemgående for hele skoleåret. Grundskemaet angiver fagenes placeringer som et udgangspunkt. Men alle fag eksisterer også i projekter og andre aktiviteter, som børnene møder i løbet af skoleåret. I Lilleafdelingen møder eleverne fagene: Dansk og livsoplysning (et stort fag, der også inddrager billedkunst og natur/teknikundervisning), matematik, rytmik, musik og engelsk møder eleverne fra 1. klasse. 

Lejrskole

Det er vigtigt for os, at børnene kommer ud af skolebygningerne og oplever den omkringliggende verden on location. Vi bruger selvfølgelig skoven, men det er også vigtigt, at børnene kommer længere væk. Alle vores lejrskoler har som udgangspunkt at arbejde med elevernes oplevelse af at høre til i et fællesskab. Der er stor vægt på at styrke de sociale kompetencer.Den årlige fælleslejr for lille- og mellem-afdelingen (1. – 6.kl.) går som regel til Klinteborg ved Fårevejle. Her er formålet primært at arbejde med fællesskabet – give fælles oplevelser, styrke samværet mellem store og små. Her er forskellige værksteder, hvor børnenes kreative evner samt motoriske kunnen trænes. Børnene trænes også i at kunne være væk fra far og mor i længere tid. Børnehaveklassen holder hjemmelejrskole med en enkel overnatning, samt et dagsbesøg på Klinteborg.

Teater

Hvert år arbejder vi med teater i undervisningen og eleverne møder teaterundervisning på alle trin gennem hele skoleforløbet. Vi laver forestillingen sammen med børnene, og der er mange vigtige funktioner som gør, at en forestilling går op i en højere enhed. Teknik, kulisser, musik, sang og skuespil. Vi kan somme tider finde på at lave en fælles forestilling for hele skolen, men som regel er det afdelingens eget projekt.