Et kreativt skoleliv medmening og muligheder

HareskovensLilleskole

de-store.jpg

Inklusion og specialundervisning

 

Vi arbejder med inklusion i forståelsen af, at alle børn har ret til at være en del af et fællesskab, som er passende og tilpas forstyrrende for egen positive udvikling. Et ideelt børnefællesskab er en sammenhæng, hvor dit barn både kan bidrage relevant og udvikle sig mest muligt. Lærerne har det primære ansvar for klassens trivsel og har mulighed for support og vejledning fra andre kollegaer, skolens ledelse, ressourcecenter-team samt PPR. 

Vi tilstræber at optage og sammensætte klasser med børn, som har potentiale for at udvikle sunde og udviklende fællesskaber. Det er lærerigt og afspejler samfundet, når alle i en klasse ikke er ens eller har ens behov, og vi har flere pædagogiske greb til at arbejde med alsidighed og forskellighed i skolens mange fællesskaber (se f.eks. skolens trivselserklæring og pædagogiske dogmer).

Børn, som optages på Hareskovens Lilleskole, skal som udgangspunkt have en funktionsevne så de kan profitere af deltagelsesmuligheder inden for klassens almindelige rammer og de foranstaltninger det forventes, at skolen selv kan iværksætte. 

Specialpædagogiske foranstaltninger, som skolen selv iværksætter:

  • Elever med behov for støtte i den almindelige undervisning, hvor behovet er under 9 timer/12 lektioner i gennemsnit pr uge. 
  • Differentiering og holddeling som tilgodeser nogle elevers behov for at arbejde i mindre grupper i bestemte undervisningssituationer (kan f.eks. være på tværs af klasser)
  • Ressourcecenterteamets indsats for børns dansk- og matematikvanskeligheder samt indsatser i forhold til adfærd, kontakt og trivsel (AKT) som vedrører specifikke eller grupper af børn.

 Organisering af specialundervisningen når adfærd spænder ben for læring: 

På Hareskovens Lilleskole sætter vi aldrig fokus på det enkelte barns adfærdsmæssige udfordringer uden samtidig at være opmærksomme på samspillet. Vi kan ikke skabe bedre udviklingsbetingelser for et enkelt barn i vanskeligheder, hvis vi ikke samtidig arbejder med forandringer i det fællesskab, som barnet er en del af. Andre børn, forældre, de givne fysiske rammer og de ansvarlige voksne er altid en del af løsningen. Derfor er vi for tiden i færd med at omlægge vores støttefunktioner, så de tildeles til læringsmiljøer og ikke til enkelte børn. Vi arbejder altid udfra en handleplan med mål for de forandringer vi ønsker at opnå både for barnets adfærd og for fællesskabet. Skolen har mulighed for support og sparring fra PPR. 

Vi har mulighed for at ansøge STUK om personlige hjælpemidler.

Hareskovens Lilleskole er ikke en specialskole:

Vi møder fra tid til anden forældre til børn med særlige behov, som er interesseret i vores skole. Det er nærliggende at forestille sig, at et lille skolemiljø med få børn i klasserne og afvekslende, varierede læringsmiljøer er godt for børn med handicaps og/eller adfærdmæssige udfordringer. 

Det er vigtigt at slå fast, at Hareskovens Lilleskole ikke er en specialskole, men en skole der står på en ideologi om forpligtende fællesskaber, der kræver noget af det enkelte barn. Hertil kommer, at variationer stiller krav om en vis robusthed og evne til selvregulering på alderssvarende niveau. Vores lærere er kompetente med en overvejende kreativ profil, de er ikke specialpædagogisk uddannede. Vores adgang til support og støtteforanstaltninger er begrænsede iforhold til f.eks. mulighederne på specialskoler, specialklasserækker og lignende.

Revideret 30.09.2022