Et kreativt skoleliv medmening og muligheder

HareskovensLilleskole

de-store.jpg

Inklusion og specialundervisning

Inklusion på Hareskovens Lilleskole

Specialundervisningen omfatter

 • Elever, der modtager individuel undervisning
 • Elever, der modtager undervisning på små hold – evt. på tværs af klassetrin
 • Elever med pædagogisk støtte i den almindelige undervisning (= behov over 12 lektioner)
 • Elever tilknyttet NOTA
 • Elever med brug for kompenserende hjælpemidler
 • Elever i OB med fokus på at blive klar til prøverne i 9.kl. i fagene dansk og matematik.

 

Organisering af specialundervisningen

Skole har forskellige specialundervisningstilbud:

 • Læseløft enkelt undervisning. (1. og 2. klasse)
 • Hold for elever med brug for et ekstra skub i læsning og matematik
 • Individuel læsning med elever med specifikke læsevanskeligheder.
 • Hold for elever med dysleksi (FONOLOGIK – VAKS)
 • Kurser for elever i 9.kl., som er særligt udfordrede i forhold til eksamensformen.
 • Læsekurser på udvalgte klassetrin. Hvilke klassetrin afgøres i foråret.
 • Ikke alle tilbud kører samtidig. Læsevejlederne, ressourceteamet og lærerne vurderer det aktuelle behov.

Der gives 60 min 4 gange ugentligt til læseløft/tidlig indsats i 2. klasse før jul og i 1. klasse efter jul.

 

I 3. - 6. klasse er der tilbud om ekstra hjælp primært til læsning på hold eller individuelt til de elever, der skønnes at have brug for det.

Der er også mulighed for at få hjælp til matematik, men det er foreløbig kun et tilbud til få elever.

Skolens specialundervisning varetages af to læreruddannede læsevejledere og en lærer.

Lærerne deltager løbende i kurser, konferencer, efteruddannelse mm.

 

Trivsel på skoleskemaet

AKT-læreren med til at sætte fokus på trivsel i alle klasser, fx i Lilleafdelingen (indskolingen):

Vi startede i skoleåret 15-16 med at have trivsel på skoleskemaet i 2 timer hver dag i en uge.

AKT-læreren var med de 3 af dagene i hver klasse.

Der blev lavet rollespil, massage, snak om konflikter og hvordan man kan løse dem mm. I 2 kl fik de lavet klassens regler.

Der arbejdes bl.a. med KAT- kassen i de små klasser.

Læseløft i lilleafdelingen.

AKT-læreren har et hold i lilleafdelingen, når de laver læseløft. Holdet arbejder med kognitive spil mm.


Børnemøder

AKT-læreren deltager ofte i børnemøder i klasserne

 • fordi det er godt at være to til stede
 • fordi det giver mulighed for at tage en snak med enkelte børn, hvis der efter børnemødet er behov for det

Forældrene bliver inddraget, enten skriftligt eller i form af et møde.


Støtte

AKT-læreren er ikke direkte støtte på nogle børn, men har faste aftaler med børn, som hun snakker med hver uge – også flere gange om ugen, hvis der er behov for det.

Lærerne har mulighed for at inddrage AKT-læreren til elever, der har brug for særlig opbakning i perioder, hvor der f. eks er værksteder eller projektundervisning

Vejledning

AKT-læreren vejleder lærere og støttelærere, der har elever i klassen med særlige behov.

Trivselsforældremøder

AKT-læreren kan deltage på forældremøder, hvis der er behov for at snakke særskilt om trivsel/ klasseregler.

Den pædagogiske støtte varetages af en AKT-lærer og 2-3 pædagoger.

Medarbejderne deltager løbende i kurser, konferencer, efteruddannelse mm.

 

Identifikation af elever:

 • Alle skolens elever bliver systematisk testet med standardiserede læse- og staveprøver og matematikprøver. Hvornår?
 • I børnehaveklassen screenes klassen af kommunens talepædagog – KTI (Kontrolleret Tegne Iagttagelse) Denne prøve viser noget om elevens parathed i forhold til skolerelateret arbejde bl.a. hukommelse og modtage/forståelse af fælles beskeder.
 • I børnehaveklassen bruges også Ina Borstrøns materiale (Bogstav kendskab mm)
 • Som noget nyt vil vi screene for matematikvanskeligheder i bh.kl. i foråret (inden udgangen af maj)
 • Hvert år foretager skolens læsevejleder en ordblindescreening i slutningen af 2.kl.. Ud fra denne screening tages der stilling til, om der skal laves yderligere tests på enkelte elever for at identificere eventuel dysleksi.
 • Hvert år tages gruppeprøver i læsning og stavning 1-9. klasse
 • Hvert år tages gruppeprøver i matematik 1-8.kl. (- 9. Klasse. I 9.kl. tages prøven tidligt på skoleåret)
 • Vi afholder klassekonferencer på alle klassetrin, med deltagelse af klasselæreren (faglærerne har afleveret skriftlig orientering, hvis der er elever, de er bekymrede for), hvor vi tager stilling til, om der skal tages individuelle prøver og om der er behov for ekstra indsats, hvilken type og omfanget.

Handleplaner:

På de elever, der har almindelige/kendte vanskeligheder, holdes et møde med forældrene inden indsatsen sættes i gang for at sikre opbakningen hjemmefra. Når indsatsen er færdig, udarbejdes en status på indlæringen, udviklingen mm som udleveres til forældre og faglærere.

På de elever med SPS timer laves handleplan og status beskrivelse. Der afholdes netværksmøder med forældrene og eksterne fagfolk.

Hver klasse har en mappe hos læsevejlederen, hvor alle testresultater opbevares, så vi kan følge op på den enkelte elev.

Ressourceteam

Skolen har oprettet et ressourceteam. Det består af en læsevejleder, AKT-læreren, FTA-lederen og viceskolelederen.

Ressourceteamet holder ugentlige møder, hvor indsatserne løbende sættes i gang, evalueres og justeres. Lærere og pædagoger har mulighed for at henvende sig med bekymringer om faglig udvikling og trivsel for enkelte elever, udfordringer i forældresamarbejde, grupper af elevers faglige og trivselsrelaterede udvikling mm.


 

Specialundervisning på Hareskovens Lilleskole

Skolens specialundervisning varetages af to læsevejledere og en lærer. Den pædagogiske støtte varetages af en AKT-lærer og to pædagoger.

Specialundervisningen omfatter:

 • Elever, der modtager individuel undervisning
 • Elever, der modtager undervisning på små hold – evt. på tværs af klassetrin
 • Elever med pædagogisk støtte i den almindelige undervisning (= behov over 12 lektioner)
 • Elever tilknyttet NOTA
 • Elever med brug for kompenserende hjælpemidler
 • Elever i OB med fokus på at blive klar til prøverne i 9.kl. i fagene dansk og matematik.

 

Organisering af specialundervisningen:

Skole har forskellige specialundervisningstilbud

 • Læseløft enkelt undervisning. (1. og 2. klasse)
 • Hold for elever med brug for et ekstra skub i læsning og matematik
 • Individuel læsning med elever med specifikke læsevanskeligheder.
 • Hold for elever med dysleksi (FONOLOGIK – VAKS)
 • Kurser for elever i 9.kl., som er særligt udfordrede i forhold til eksamensformen.
 • Læsekurser på udvalgte klassetrin. Hvilke klassetrin afgøres i foråret.
 • Ikke alle tilbud kører samtidig. Læsevejlederne, ressourceteamet og lærerne vurderer det aktuelle behov.

Der gives 60 min 4 gange ugentligt til læseløft/tidlig indsats i 2. klasse før jul og i 1. klasse efter jul. 

I 3. - 6. klasse er der tilbud om ekstra hjælp primært til læsning på hold eller individuelt til de elever, der skønnes at have brug for det.

Der er også mulighed for at få hjælp til matematik, men det er foreløbig kun et tilbud til få elever.

 

Opdateret april 2016