Et kreativt skoleliv medmening og muligheder

HareskovensLilleskole

de-storre.jpg

De større

Mellemafdelingen består af 4., 5. og 6.klasse.

Denne aldersgruppe er præget af, at de er ved at blive teenagere, men samtidig stadig lege-børn. De er nysgerrige og ivrige for at lære, bl.a. om, hvem de selv er. Det sociale fylder dog også rigtig meget – de er ved at udvikle deres personlighed, men er samtidig dybt afhængige af at indgå i et fællesskab.
I mellemafdelingen stiger kravene til børnene, både fagligt og socialt. Det giver flere konflikter, men det er også med til at træne børnene i konflikt løsning.

Dagligdagen
Skoleåret er delt op mellem almindelige uger med fast skema og temauger med særligt skema.
Skoledagen er tilrettelagt, så de enkelte klasser altid mødes i klasselokalet inden dagens aktiviteter går i gang. Der er undervisning fra 8.10 – 9.45 (to lektioner), pause til kl. 10 og igen 2 lektioner til kl. 11.30, hvor der er frokost. Børnene er inddelt i forskellige grupper, som på skift har ansvaret for at hente mad, bringe den tilbage til køkkenet, rydde op, feje og tørre borde af mm. Kl. 12.10 er der igen undervisning skiftende med pauser frem til senest 14.30.
Fra 4.klasse kan børnene herefter gå i klub på skolen, når undervisningen slutter.

Undervisningen
I mellemafdelingen starter hvert skoleår med et fælles emne, der fungerer som en velkomst for den nye 4. klasse. Børnene arbejder sammen på tværs klasserne og bliver, gennem arbejde og diskussioner, fortrolige med hinanden inden de skal på den årlige fælleslejr på Klinteborg.

I løbet af året veksler undervisningen mellem klasse-undervisning og emner på tværs af klasserne. De fælles emner kan både tage udgangspunkt i historie, natur og teknik, matematik og dansk og vil ofte inddrage flere fag. Der arbejdes i værksteder med de praktisk-musiske fag.

Børnene får større medansvar. De arbejder i grupper med forskellige emner, de selv vælger ud fra interesse. De lærer de  grundlæggende teknikker for projektarbejde – hvordan arbejder man sammen, hvordan bygger man et projekt op – hvad indeholder det, spørgeteknik mm.
Arbejdet bliver ofte præsenteret for skolens øvrige elever og for forældrene.

I 5. klasse arbejdes der med et emne, der tager udgangspunkt i, at eleverne skal besøge forældres arbejdspladser. De skal selv skabe kontakt til steder, hvor de kan få mere at vide om emnet, og tage ud på egen hånd med offentlige transportmidler.

Lejrskoler
Alle vores lejrskoler har som udgangspunkt at arbejde med elevernes oplevelse af at høre til i et fællesskab. Der er stor vægt på at styrke de sociale kompetencer.
Den årlige fælleslejr for lille- og mellem-afdelingen (bh – 6.kl.) går som regel til Klinteborg ved Fårevejle. Her er formålet primært at arbejde med fællesskabet – give fælles oplevelser, styrke samværet mellem store og små. Her er forskellige værksteder, hvor børnenes kreative evner samt motoriske kunnen trænes. Børnene trænes også i at kunne være væk fra far og mor i længere tid.
På fælleslejren putter de ældste elever de mindste: sørger for, de får nattøj på, finder bamsen, får børstet tænder, læser godnathistorie.
Fra 5.klasse arbejder vi derfor med projekter, der involverer interviews med personer, der befinder sig andre steder i Storkøbenhavn. Eleverne skal selv tage kontakt og aftale møde-tid og –sted, hvorefter de selv skal finde frem til stedet med offentlige transportmidler.
I 5.klasse tager klassen til Bornholm (3 overnatninger). Udover fællesskabet har denne lejrskole også til formål at give eleverne et indtryk af en landsdel, de ellers kun besøger i sommerperioden.

Traditioner

 • Børnehusmødet
  Ca. Hver 14.dag holder vi børnehusmøde. Her mødes elever og lærere fra de forskellige klasser og udveksler informationer, oplevelser, holdninger og initiativer. Her fejrer vi fødselsdage og efterlyse glemte ting. Her underholder klasserne hinanden med musik og teater. Børnerådet kommer med oplæg til diskussioner i klasserne og elevernes projekter fremlægges.
  Det er 6. klasse der styrer børnehusmøderne. Alle elever prøver at planlægge og forberede mødet, samt at være ordstyrere på mødet.
 • Lucia
  Når vi nærmer os 13.december øver børn og voksne fra mellemafdelingen Lucia-optog. Det er en stemningsfuld markering af, at lysets magt i den mørke tid. Børnene går i optog med hvide dragter, lys og røde bånd, Lucia-sangen bliver sunget og fortællingen om Lucia bliver læst op.
 • Puttere
  Det er elever fra 6.klasse, der putter børnene fra lilleafdelingen på den årlige fælleslejrskole til Klinteborg og elever fra 5.klasse er aftenvagter. I en af de første uger på skoleåret er eleverne i 6.klasse derfor i praktik i lilleafdelingen. Her deltager de i aktiviteter med de små, så alle lærer hinanden bedre at kende. Denne ordning har stor betydning for oplevelsen af tryghed, tillid og fællesskab på skolen. De store elever og de små får gennem disse aktiviteter et godt kendskab til hinanden og omsorgsfølelsen udvikles.

Testning
Alle elever testes i løbet af året i dansk (læsning og stavning) og matematik, så både elever, forældre og lærere kan følge med i, hvad den enkelte elevs standpunkt, styrker og udfordringer er og så vi kan holde øje med, at vi følger godt med resten af skolesystemet.