Et kreativt skoleliv medmening og muligheder

HareskovensLilleskole

gruppe.jpg

Den tid vi lever i og lilleskolepædagogikken

Vi lever i en verden i konstant udvikling og forandring. Der stilles høje krav til vores faglige og personlige kompetencer i de jobs, vi varetager, og det liv vi lever.

Udover de faglige kompetencer bliver de "musisk/kreative samt sociale og personlige egenskaber et vigtigt parameter for, hvordan vi klarer os i både arbejdsliv og privatliv. Evnen til at skabe positive relationer, at kunne sætte sig i andres sted, at være innovativ, at kunne sætte sin viden i spil på tværs af fag og kultur samt evnen til at skabe værdier sammen med andre, der ikke ligner en selv, er vigtige færdigheder.

Også evnen til at stille sig op foran andre og kommunikere sin viden og budskaber klart og præcist og have mod til at skabe forandringer er vigtige kompetencer, ligesom personlig integritet og det at hvile i sig selv er af afgørende betydning for vores trivsel og glæde i livet. Egenskaber, som er afgørende for at kunne navigere i de mange og ofte modsatrettede krav og forventninger, der stilles til fremtidens voksne.

Et sådant liv i en verden med konstant udvikling og udfordringer kræver et stærkt fundament - et ståsted at orientere sig fra. Det starter med en god barndom. Som Lilleskole står vi derfor fast på, at det gode børneliv med plads til leg, oplevelser og udfordringer er et mål i sig selv. En god barndom starter med, at børn får lov at være børn i et miljø med gode værdier et engagerende fællesskab. Vores pædagogik tager helt kort fortalt udgangspunkt i at give vores børn og unge tro på dem selv og deres evner og få dem til at hvile i sig selv. En pædagogik, der også giver dem mod på livet og lyst til at skabe. 

Vi har med udgangspunkt i målet om det gode børneliv på denne side beskrevet, hvad vi vil med jeres børn, hvad vi gerne vil give dem med i deres rygsæk, når de forlader Hareskovens Lilleskole. Disse beskrivelser fungerer for os som "røde tråd" i vores arbejde og binder skolen sammen på tværs af afdelinger. Den "røde tråd" indeholder vores vision, beskrivelse af vores faglige udgangspunkt, hvad vi vil give jeres børn med af personlige og sociale egenskaber samt de pædagogiske dogmer og arbejdspladsværdier, der er grundlaget for at lykkes med vores vision. Visionerne er ambitiøse, men det er disse ambitioner, der skaber vores engagement og giver retning for vores arbejde i dagligdagen. Klik ind på de forskellige beskrivelser på denne side og læs mere.