Et kreativt skoleliv medmening og muligheder

HareskovensLilleskole

faelleslejr.jpg

Fælleslejr på Klinteborg

Hvert år i uge 36 ( I 2021 er det i uge 35) tager elever og lærere fra BH - 6.kl. af sted på 5 dages fælleslejr.

Vi lejer Klinteborg, en stor spejderlejr beliggende på en dejlig naturgrund tæt ved Fårevejle. Det er en uge, hvor børn og voksne tilbringer 24 timer i døgnet sammen og lærer hinanden at kende på tværs af klasserne. Store børn optræder som hjælpere, og små oplever tæthed og tillid til de større. Man ser sig selv og hinanden i andre roller end den daglige.

En af skolens hovedsigtelinjer er, at børnene udvikler sig i fællesskabet.
Formålet med fælleslejren er først og fremmest at styrke det store fællesskab: skolefællesskabet, og hermed også de enkelte elevers oplevelse af at høre til i skole-fællesskabet.

Om formiddagen arbejder børnene sammen på tværs af klasserne i værksteder med aktiviteter som f.eks. pilefletning, gøgl, buebygning og -skydning, bål og dolk, strand eller avis. Aktiviteterne i det enkelte værksted er mangeartede. På bålværkstedet bliver der fx kogt suppe eller marmelade af frugter, der er samlet på grunden, bagt pandekager og snobrød og snittet med dolk. På avisholdet registreres dagens nyheder og aktiviteter. På strandholdet bliver der spillet beach-volley, badet, bygget sandslotte og kigget på dyr og planter. På nørkle-holdet bliver der strikket, syet og vævet. Nogle år har de større børn selv stået for et rollespilshold – her støtter en voksen op om holdet som ”fødselshjælper”, men ellers styres aktiviteten suverænt af eleverne, som bygger et plot op og udarbejder et regel-sæt.

Om eftermiddagen er der tid til aktiviteter i klasserne, som hver især bestemmer, hvad de vil beskæftige sig med. Efter aftensmaden er der aftenmøde med sang, leg og underholdning. Når den sidste aftensang er sunget, følger "putterne" fra 6. klasse børnene fra lilleafdelingen til deres soverum, hvor der børstes tænder, puttes og læses godnathistorie. Herefter kommer de voksne, der skal være nattevagter, for at passe på de små til næste morgen.

Arbejdet med de forskellige aktiviteter - strukturerede som ustrukturerede og på tværs af kendte grupperinger og aldre - knytter børnene til hinanden. De har ansvar for hinanden og får også muligheden for og tiden til at tage det på sig.
Når de store elever har ansvar for, at de små trives på lejren, styrkes de positive relationer mellem store og små elever

Hele lejren medvirker til at styrke den sociale trivsel for alle skolens elever og medarbejdere. Det skaber en grundlæggende tryghed, som vi har glæde af i skole og FTO-hverdagen resten af året.

Ud over at styrke fællesskabet og den sociale trivsel, styrker det også individet at tage på lejrskole. Individets grænser og kompetencer bliver udfordret, når hverdagens rutiner bliver brudt op og barnet - eller den voksne - skal begå sig sammen med mange andre, både voksne, jævnaldrende og ældre/yngre børn, mens man udfører daglige gøremål såsom spisning, hygiejne, søvn, pauser, leg mm. Det styrker barnets selvstændighed og modenhed og vores elever er da også "vokset", når de vender tilbage til familien efter 5 dage på lejr.

Forældrene er med

Vi tager hvert år en gruppe forældre med som medhjælpere. Formålet med det er først og fremmest at være mange voksne nok til at påtage sig den store praktiske opgave, fælleslejren er. Forældrene er medhjælpere i klasserne og i køkkenet.
I klasserne deltager de medhjælpende forældre i det daglige arbejde med klassen, og de er herved med til at skabe trivsel og tryghed omkring børnene sammen med skolens personale. I køkkenet er det skolens daglige køkkenleder, der har ansvaret for menu og økonomi. De medhjælpende forældre er med til at sikre, at alle lejrskolens måltider kan blive færdige til tiden, er nærende og rigelige.

For alle medhjælpende forældre gælder det, at det er de professionelle medarbejdere, der har det overordnede ansvar for aktiviteter og arbejdsfordeling.

Herudover har vi også en forventning om, og erfaring med, at de medhjælpende forældre får et unikt indblik i den daglige praksis på skolen: medarbejdernes tilgang til børnene og hinanden, børnenes individuelle personligheder og interne udvikling af relationer, opbygning af en fælleslejr. Forældrene får hermed også mulighed for - ligesom børn og medarbejdere - at tilhøre skolens særlige fællesskab.

Nye forældre i børnehaveklassen er ofte betænkelige ved så hurtigt efter skolestart at sende deres barn væk i fem dage. Skolens personale har erfaring for, at de nye børn ved hjælp af lejrens aktiviteter, organisering og placering på dette tidlige tidspunkt i deres skolegang meget hurtigt finder sig til rette blandt skolens elever og personale og dermed integreres i helheden.

Vi har taget på Fælleslejr i mange år og hvert år evaluerer vi lejren. Vi har finjusteret planerne og gennemdiskuteret, hvad der virker, hvad der med fordel kan ændres, hvad der skal væk og hvad der under ingen omstændigheder må laves om på. Lejren er bygget op, så der hvert år er nye  udfordringer for de enkelte klassetrin - især når børnene kommer i mellemafdelingen.
 
Ved de varme måltider spiser vi i Spisesalen. Her er der udarbejdet en særlig bordplan, hvorefter alle børn i lilleafdelingen sidder sammen med deres puttere . Disse "store" elever skal hjælpe de små med maden og sørge for, at de får noget at spise og drikke. Mellemafdelingens børn sidder sammen med de voksne, som ligeledes hjælper børnene med at holde bordskik og få spist.
Det andet måltid er kold mad, som bliver pakket i kasser til klasserne, som enten kan tage deres kasse med ud i området og holde skovtur, eller sætte sig ved borde-bænkesættene i nærheden af husene eller (fx i tilfælde af regnvejr) indenfor i spisesalen.

Morgenmaden består af buffet for mellemafdelingens børn, mens der bliver dækket op til lilleafdelingens  børn, som sidder sammen med deres voksne.

Efter aftensmaden holder vi aftenmøde for børn og voksne. Dette mødet skal markere afslutningen på dagen, især for lilleafdelingens børn. Her samles vi alle og underholder hinanden med gøgl, musik og teater og til sidst går de små sammen med putterne til deres soverum.

Herefter holder de voksne et møde, hvor vi gennemgår dagens aktiviteter og den kommende dags udfordringer. Vi tager temperatur på børns og voksnes trivsel og aftaler, hvad vi skal gøre den følgende dag.

Ind imellem de strukturerede aktiviteter er der tid til fri leg, hvor de voksne på skift holder øje med børnene.

Et par uger inden lejren bliver der afholdt formøde med de forældre, der skal med på lejr, hvor alle skolens deltagende medarbejdere også er til stede, så man kan lave aftaler og lære hinanden at kende.