Et kreativt skoleliv medmening og muligheder

HareskovensLilleskole

Fælleslejr på Klinteborg

Hvert år i september tager børn og personale fra Lilleafdeling og mellemafdeling på 5 dages fælleslejr. 

Vi lejer Klinteborg, en stor spejderlejr beliggende på en dejlig naturgrund tæt ved Fårevejle. Det er en uge, hvor børn og voksne tilbringer 24 timer i døgnet sammen og lærer hinanden at kende på tværs af klasserne. Store børn optræder som hjælpere, og små oplever tæthed og tillid til de større. Man ser sig selv og hinanden i andre roller end den daglige.

En af skolens hovedsigtelinjer er, at børnene udvikler sig i fællesskabet.
Formålet med fælleslejren er først og fremmest at styrke det store fællesskab, skolefællesskabet, og hermed også de enkelte elevers oplevelse af at høre til blandt skolens børn og voksne. 

Børnehaveklassen deltager ikke på lejren - de har imens hjemmelejrskole med en enkelt overnatning på skolen (torsdag - fredag). Om onsdagen kører børnehaveklassen på en dagstur til Klinteborg, hvor storevennerne tager imod og hvor de små får et indtryk af, hvad det vil sige at være på lejr. På den måde arbejder vi med at forberede børnehaveklassen på lejrturen som de skal deltage i, når de starter i 1. klasse. 

Værksteder: 

Om formiddagen arbejder børnene sammen på tværs af klasserne i værksteder. F.eks: 

Bålværksted: Her laver børnene egne bål, samler bær og koger syltetøj, steger æbler og bager brød og pandekager.

Nørkleværksted: Her er håndarbejds- og billedkunstaktiviteter i fokus. Børnene maler, syr, knytter, fletter og arbjeder med tekstil, garn og andre ting.

Strandværksted: Her leges på stranden, bygges dæmninger, vi bader og kigger på dyr og planter. 

Rollespilsværksted: Bygger egne våben og laver 2. dag et stort rollespil på naturgrunden. 

Nak & Æd - værksted: Arbejder i træ, slagter høns, laver suppe og kyllingenuggets, bager brød, fælder brænde, snitter grydeskeer og meget mere. 

Klassetid:

Om eftermiddagen er der aktiviteter i egne klasser og med fokus på det nære fællesskab. Nogle klasser leger strukturerede lege på grunden mens andre går ture. Vi er mest muigt udendørs hele ugen. 

Fællesspisning og aftenunderholdning:

Alle børn og voksne spiser sammen i faste bordgrupper, og vi har en fin tradition med bordkort til alle, som indeholder små hilsner fra andre børn på skolen. Om aftenen er der samling med sang, leg og underholdning. Når den sidste aftensang er sunget, følger "putterne" fra 6. klasse børnene fra lilleafdelingen til deres soverum, hvor der børstes tænder, puttes og læses godnathistorie. Herefter kommer de voksne, der skal være nattevagter, for at passe på de små til næste morgen.

Arbejdet med de forskellige aktiviteter - strukturerede som ustrukturerede og på tværs af kendte grupperinger og aldre - knytter børnene til hinanden. De har ansvar for hinanden og får også muligheden for og tiden til at tage det på sig.
Når de store elever har ansvar for, at de små trives på lejren, styrkes de positive relationer mellem store og små elever

Hele lejren medvirker til at styrke den sociale trivsel for alle skolens elever og medarbejdere. Det skaber en grundlæggende tryghed, som vi har glæde af i skole og FTO-hverdagen resten af året.

Ud over at styrke fællesskabet og den sociale trivsel, styrker det også individet at tage på lejrskole. Individets grænser og kompetencer bliver udfordret, når hverdagens rutiner bliver brudt op og barnet - eller den voksne - skal begå sig sammen med mange andre, både voksne, jævnaldrende og ældre/yngre børn, mens man udfører daglige gøremål såsom spisning, hygiejne, søvn, pauser, leg mm. Det styrker barnets selvstændighed og modenhed og vores elever er da også "vokset", når de vender tilbage til familien efter 5 dage på lejr.

Vi har taget på Fælleslejr i mange år og hvert år evaluerer vi lejren. Vi justerer løbende planerne og diskuterer, hvad der virker, hvad der med fordel kan ændres, hvad der skal væk og hvad der under ingen omstændigheder må laves om på. Lejren er bygget op, så der hvert år er nye udfordringer/privilegier for de enkelte klassetrin - især når børnene kommer i mellemafdelingen. Det er vores erfaring, at nye børn hurtigt finder sig til rette blandt aktiviteter, andre elever og personale og dermed intergreres i helheden. 

Forældrene er med:

Vi tager hvert år en gruppe forældre med som medhjælpere. Formålet med det er først og fremmest at være mange voksne nok til at påtage sig den store praktiske opgave, fælleslejren er. Forældrene er medhjælpere i klasserne og i køkkenet.
I klasserne deltager de medhjælpende forældre i det daglige arbejde med klassen, og de er herved med til at skabe trivsel og tryghed omkring børnene sammen med skolens personale. I køkkenet er det skolens daglige køkkenleder, der har ansvaret for menu og økonomi. De medhjælpende forældre er med til at sikre, at alle lejrskolens måltider kan blive færdige til tiden, er nærende og rigelige.

For alle medhjælpende forældre gælder det, at det er de professionelle medarbejdere, der har det overordnede ansvar for aktiviteter og arbejdsfordeling.

Herudover har vi også en forventning om, og erfaring med, at de medhjælpende forældre får et unikt indblik i den daglige praksis på skolen: Medarbejdernes tilgang til børnene og hinanden, børnenes individuelle personligheder og interne udvikling af relationer, opbygning af en fælleslejr. Forældrene får hermed også mulighed for - ligesom børn og medarbejdere - at tilhøre skolens særlige fællesskab.

Måltider:

Ved de varme måltider spiser vi i Spisesalen. Her er der udarbejdet en særlig bordplan, hvorefter alle børn i lilleafdelingen sidder sammen med deres puttere . Disse "store" elever skal hjælpe de små med maden og sørge for, at de får noget at spise og drikke. Mellemafdelingens børn sidder sammen med de voksne, som ligeledes hjælper børnene med at holde bordskik og få spist.
Det andet måltid er kold mad, som bliver pakket i kasser til klasserne, som enten kan tage deres kasse med ud i området og holde skovtur, eller sætte sig ved borde-bænkesættene i nærheden af husene eller (fx i tilfælde af regnvejr) indenfor i spisesalen.
Morgenmaden består af fælles buffet, og man må sidde hvor man vil i spisesalen.