Et kreativt skoleliv medmening og muligheder

HareskovensLilleskole

Bestyrelsens forretningsorden

Forretningsorden

Forretningsordenen for bestyrelsen på Hareskovens Lilleskole har til formål at dokumentere, hvordan en række centrale beslutningsgange og funktioner i øvrigt håndteres i skolens årlige cyklus. Via forretningsordenens anvisninger sikres lovlige og hensigtsmæssige processer for skolens beslutningstagning og -implementering.

Læs forretningsorden her:

Forretningsorden vedtaget af bestyrelsen den 28/8-2023.pdf