Et kreativt skoleliv medmening og muligheder

HareskovensLilleskole

fritidsordningen.jpg

Fritidsordningen

FTO (fritidsordningen) & KLUB

FTO:

Fakta:

I vores FTO er vi 110 skønne børn fra BH klasse – 3. klasse og 8 engagerede medarbejdere.

Vi har en åbningstid fra kl. 7-8:10 og igen kl. 13-17 i hverdagene og vi har åbent i følgende skoleferier:

Sommerferie 2021: Uge 26, 27 og 31, med en åbningstid fra kl. 7-17

Vi har lukket i 3 uger i sommerferien (uge 28, 29 og 30), i efterårsferien (uge 42) i vinterferien (uge 7), i påsken, samt i skolens juleferie.

 

De ansatte:

Steen: Uddannet lærer med mange års erfaring på bagen. Steen er vores natur og udelivs ekspert og hans motto er: ”Nyd naturen, spis den”. Steen elsker at gå på svampetur, lave bål, spille skak, binde fluer, lave iagttagelses tegning af natur elementer, fortælle historier og lege.

Mille: Uddannet pædagog med rygsækken fuld af erfaring. Mille er optaget af mødet med børnene, roen og nærværet i samværet med børnene, af kreative og eksperimenterende processer, af at skabe rammer for at børn bliver delagtiggjort og medbestemmende i hverdagens aktiviteter og af rytmer og mulighederne i årstidernes aktiviteter.

Lenka: Er uddannet håndarbejdslærer og er en autodidakt relations ekspert. Lenka er optaget af de større børn i klubben og de aktiviteter og samtaler man kan have med den aldersgruppe. Lenka er en ja siger og elsker børnenes ideer og skøre indfald og er altid frisk på at spille spil, grine og lave sjov, lave alle slags kreative aktiviteter både i stof og med andre materialer og i øvrigt have et tæt kendskab og en finger på pulsen med alle børnene i klubben.

Jannick: Er uddannet pædagogisk assistent (PAU) og er superglad for at arbejde med træ, bygge huler, udføre praktiske opgaver sammen med børnene, at læse højt, lave bål og sætter en ære i at have et nært kendskab til børnene. Jannick interesserer sig for jagt, fiskeri og dykning og tager en gang imellem et nedlagt bytte med til stor glæde for børnene i klubben og fritidsordningen.

Sara: Er uddannet pædagog og er gammel elev på skolen. Sara har stor værdi på at alle aktiviteter kan foregå udendørs, gerne om bålet og med snitteknivene fremme, men også gerne kreative aktiviteter. Sara er også interesseret i at hjælpe børn med nye perspektiver og nye måder at tænke om sig selv på og har deraf mange gode samtaler med børn der har brug for en ekstra kærlig hånd.

Oskar: Er selv gammel elev på skolen. Oskar elsker at spille musik, lege dåseskjul på Tarzanbanen, spille bold med børnene, lave brød over bålet og en masse andet.

Luna: Er selv lilleskolebarn, dog ikke fra Hareskovens Lilleskolen, og hun elsker lilleskolestemningen og energien. Luna spiller meget musik og laver også selv musik. Hun kan lide at tegne, spille spil, lave yoga - samt alle mulige kreative aktiviteter.

Lars: Er oprindelig uddannet lærer, og han har arbdejt som lærer og skoleleder i en årrække. Han er et friluftsmenneske helt ind i sjælen, og han elsker at være ude, klatre i træer, ro i kajak og kano, snitte, bygge stort og småt og lave bål.

Trine: Er uddannet pædagog og er leder af fritidsafdelingen. Trine er optaget af at arbejde med børnenes spor, børneperspektivet, samtaler med børnene og inddragelse af børnene i hverdagens aktiviteter. Hun elsker at lave bål og madlavnings aktiviteter der samler børn og voksne, samt at afprøve nye ting og nye metoder. Desuden sætter hun arbejdet med pædagogisk faglig udvikling og personaleudvikling højt og har stor værdi på trivsel og arbejdsglæde.

Herudover har vi vores skønne faste vikarer; Oskar, Elisa, Anders, m.fl.

Dags – og ugerytme i FTO:

Dagsrytmen i FTO fungerer således at børnene hver dag bliver krydset ind i FTO udendørs, hvorefter det alle skal være udenfor. De fleste dage er udedage, men vurderer vi at vejret er for vådt eller råt, er vi også indendørs, især sidst på eftermiddagen hvor børnene er mere trætte. Aktiviteterne bliver sat i gang fra kl 14 og vi udbyder 2-3 aktiviteter hver dag. Dog er tirsdage mad dage, som alle voksne er med på og onsdage er vores skovtursdag, hvor alle også er med. Aktiviteterne vi udbyder er planlagt i henhold til årstiderne.

Ugeskema:

Vi arbejder efter et ugeskema der er planlagt ud fra et årshjul der følger naturens gang. Hver dag laver vi ”dagens tavle”. Den hænger i Glashuset til højre når man kommer ind. Den fortæller børnene hvad der skal ske i FTO og i klub om eftermiddagen den pågældende dag og der er brugt både ord og ikoner, så man stadig kan bruge tavlen selvom man ikke kan læse.

En beskrivelse af en tilfældig uge i FTO i efteråret:

Mandag: Vi laver værksteder for eksempel natur- og udeliv, træværksted, caféhygge og kommer tilbage efter weekend.  Tit er det en udedag, hvor vi er ude hele dagen.

Tirsdag: Skovdag, svampejagt, snitte med kniv, kigge på naturen, lege gemmeleg i granskoven, hugge i træstammer med økse, lave bål, spise rugbrødsmadder, høre historier, tale om alt mellem himmel og jord & lege i naturen. Pernille har sine to labrador hunde med, børnene elsker det og kalder dem for deres "terapi hunde". Vi slutter dagen af med en kop the derhjemme.

Onsdag: Vi laver bålmad. Børnene deltager i at tænde bål, hente mad og service, de laver mad fra bunden og spiser med stor glæde og forventning! De vasker op, rydder af, nyder de sidste flammer, slukker bålet, og midt i alt det skabes der tid til samtale. Det er en udedag, hvor vi er ude hele dagen.

Torsdag: Vi laver værksteder. For eksempel træværksted, højtlæsning, tegneværksted, caféhygge og så videre. Når vi tegner i fritidsordningen, så er det også for at give barnet en mulighed for at udtrykke sig, øve sin finmotorik, tygge på virkeligheden, komme i ro og flow, forstå sin omverden og at ånde ud.

Fredag: Vi laver værksteder. For eksempel boldspil, fluebinding, caféhygge, te hygge og læser historier. Det er ofte en halv inde dag, hvor vi spiller spil og leger i Rytteren. Og når det er fredag, har børnene ofte brug for ro og pause og mærke glæden ved at det snart er weekend.

 

Klokker & Flyver:

De voksne har forskellige roller om eftermiddagen. Enten laver man en aktivitet, er klokker eller har rollen som flyver. Når man er klokker har man ansvaret for at krydse børnene ind i FTO efter skoletid og hjælpe dem med at huske deres aftaler, gå hjem tider og så videre, samt at servere mad for børnene. Som Flyver er man den der har opsyn med området og kan tilkaldes når man har brug for hjælp eller andet.

Eftermiddagsmad:

Der bliver serveret frugt og rugbrød kl. 14, men når vi har mad dag er det ofte suppe, grød eller andet lavet over bål og på skovdagene får vi klapsammen madder eller hjemmebagte boller. Vi bruger eftermiddagsmaden som et af de hverdagsrum hvor vi arbejder med selvhjulpenhed og medansvar, hvilket betyder at børnene selv smører deres madder, selv hælder grød op og vasker deres ”mugs” af og er med til at servere for hinanden. Vi serverer fortrinsvis vegetarisk kost.

Ferieåbning:

Når vi holder åbent i ferierne har vi jo børnene hele dagen, og har derfor mulighed for at fordybe os i længere tid end i hverdagen og det er skønt. I ferieugerne arbejder vi med temauger. Eksempler på temauger vi afholdt: ”Magiens univers”, ”Vikingeliv” og ”Vind og vejr fænomener”. Vi har også erfaring med at de børn vi har i ferierne også har brug for at slappe af og mærke at det er ferie, så vi prioriterer dagene således at der er balance mellem afslapning og aktivitet.

 

KLUB:

Fakta:

I vores klub er vi 88 skønne børn fra 4. – 6. klasse og 2 engagerede ansatte.

Klubbens åbningstid er kl. 13-15.30, og hvis man har brug for at blive længere, går man i FTO kl. 15.30-17.

Vi har lukket i alle skolernes ferier, med undtagelse af uge 32 - kun for 4. klasse.

Dags – og ugerytme i klubben:

Børnene kommer i klub når de har fri kl 13 eller kl. 13:45. Det er meget forskelligt hvordan børnene bruger klubben, nogle er meget glade for at være med i de faste aktiviteter (se ugeskema ovenfor) og andre hænger mere ud med deres kammerater, leger eller spiller brætspil. Klubben er et sted hvor vi vægter børnenes medbestemmelse meget højt og hvor vi arbejder aktivt med den hver dag. Det viser sig i vores dialog med børnene, vores børnemøde den 1. mandag i måneden, hvordan børnene selv står for at servere mad til alle eller smøre sin mad selv, hvordan de selv er med til at planlægge den kommende måneds aktiviteter og så videre.

Klubmøde:

Vi holder klubmøde den 1. mandag i hver måned. Hér diskuterer vi relevante emner som enten børnene eller de voksne i klubben har sat på dagsorden, samt planlægger den kommende måneds klubaktiviteter. Så hvis man vil have indflydelse på hvad der sker, hvilke aktiviteter der skal på kalenderen, hvilke spil vi køber, hvilken farve vi skal have på væggen, etc., så skal man møde op til klubmødet.

FTO og KLUB´s værdigrundlag:

Vi har i skoleåret 18/19 arbejdet med vores værdier og kom frem til at vi sammen med børnene gerne vil skabe et fritidsafdelings fælleskab der har følgende punkter i højsædet:

  • Børnene oplever at være betydningsfulde for fællesskabet.
  • Børnene har stærke venskaber.
  • Børnene tænker kreativt og eksperimenterer.
  • Børnene udvikler kendskab til og forståelse for sig selv og sine kammerater
  • Børnene hjælper og lytter til sig selv og hinanden.
  • Børnene er modige og ”kan, vil og tør i hvert fald prøve”.
  • Legen kan vare ved.
  • Kærlige & omsorgsfulde voksne
  • Hjælpende & opmærksomme voksne.
  • Kreative & opfindsomme voksne

 

 

Herunder har vi beskrevet nogle af de tanker vi gør os om det fritidspædagogiske arbejde hér på Hareskovens Lilleskole:

 

FTO er børnenes frie tid

Legen i FTO`en

Det vigtigste er, at barnet har masser af tid til at lege. Gennem legen, får barnet en indre, kropslig fornemmelse af sig selv og verden omkring sig.

Vi er barnets rollemodeller: alt, hvad vi gør, afspejler sig i barnet. Det er ikke kun det, vi fysisk gør, men også vores verbale og kropslige tilgang til barnet, der former det.

Nogle af vores ydre efterlignings værdige aktiviteter, som for eksempel at lave mad, vaske op, sy, snitte og save, hugge, arbejde i haven, bygge og lave bål, tjener dette formål.

At lege, er en måde at øve regler på, også samarbejdslege er meget aktuelle som for eksempel når børnene leger på tværs i FTO´en aldersdifferentierede fællesskaber. Legene bidrager direkte til deres følelsesmæssige og sociale udvikling. Vi forsøger ikke at styre eller forstyrre for meget og står tit på afstand, med noget “ved hånden”, så vi er i nærheden og er tilgængelige.

Når børnene er i FTO, er der en værdifuld mulighed for at lege i differentierede aldersfællesskaber, for eksempel som småvenner & storevenner og på tværs af klasser. Hér får barnet erfaring med at være lille og stor, at føle ansvar, yde hjælp og omsorg og at dele oplevelser.

De får også erfaring med konflikter. Det at løse konflikter på egen hånd, det at hente og få hjælp fra os voksne, det at blive lyttet til og lytte til andre, at blive forstået og forstå andres perspektiv, at komme videre og blive gode venner igen. Vi ser konflikter som et konstruktivt rum, en åbning for at lære og erfare, at turde, kigge både indad og udad og lære at fejle!

Hverdagen

Vi i FTO´en mener, at det pædagogiske arbejde til enhver tid skal være et spejl for barnets situation på de forskellige alderstrin, hvilket vil sige, at den/t daglige pædagogiske metode og indhold, må vælges således at den giver alle børn størst mulighed og rum til at udvikle sig til et selvstændigt tænkende individ.

Vi lytter, observerer og går ved siden af børnene!  - Vi tegner, bygger med plus plusser, spiller spil, laver bål, snitter, laver mad, ordner blomster bede, dyrker og smager på naturen, kigger på dyreliv, undersøger universet, snakker fantasi snak, fortæller historier, læser bøger, vasker op, går ture, gynger, begraver døde dyr med ceremoni, spiller bold, leger fange, hinker, bygger huler, sjipper, bygger i træ, laver solur, bryder og slås, leger med rollespils sværd, OG er ude det meste af året i AL slags vejr.

Hver dag i FTO siger vi goddag & farvel til “klokkeren” til ind- og udkrydsning. Hér ser vi børnene i øjnene og får set og mærket hvordan de har det.

Hver dag har eftermiddags mad. Hér er det børnene der styrer frugt og smør selv madder. Her styrker vi børnenes samarbejdsudvikling, det at vente på tur (udsættelse af egne behov), vi “ser” børnene igen, styrker deres finmotorik og i den grad deres selvhjulpenhed (at kunne smøre sin egen mad). Det er et positivt fællesskab, hvor vi har masser af tid til at være sammen og nyder tiden med snak og nærvær. I november og frem vil vi fokusere mere på denne stund, da vi kan se hvor værdifuldt det er for børnene og i hvor høj grad børnene netop tilegner sig disse positive kompetencer. Vi laver det til et selvstændigt værksted vi kalder “caféhygge”, hvor vi sammen vil lave et eftermiddagsmåltid med mindre kød, hjemmelavede pålæg, hvor vi sammen laver og spiser maden, smager og eksperimenterer med råvarer og skaber et måltidsfællesskab sammen.

Vi, som voksne og pædagoger, tager ansvar for at skabe et udviklende rum for deltagelse, og stiller det til rådighed for barnet. I alle vores projekter er barnet med til at skabe rammerne for fællesskabet, ved at være med til at udvikle og gennemføre projekter.  Vi observerer de positioner barnet tildeles og indtager blandt andre børn og voksne. Det er vores måde at tage ansvar for de erfaringer barnet får om hvem det er i verden, hvem det skal blive og hvem det ønsker at være.

 

 

Skovdagens manifest

Det re–kreative ved ture i skoven.

Vi går i skoven hver tirsdag i 2 timer. Det er et tilbud til FTO børn om at komme ud i naturen, sammen med os. Men det er også en pædagogisk målsætning, for i skoven ligger der meget læring gemt.

Kreativitet, læring, koncentration, fordybelse, fri – tid & stilhed.

Naturen giver bedre plads, frisk luft og lys, mindre støj, færre konflikter og stimulerer børns kreativitet.

Der er nogle oplevelser i naturen, man bare skal have som barn. Børn skal have lov til at få blå mærker og småskrammer, bygge huler og møde naturen i stort og småt. De skal prøve at brænde sig på en brændeælde, røre ved et dødt dyr, klatre højt op i et træ, dufte og smage på en svamp eller ligge på ryggen og se & høre træerne svaje. De skal udforske naturen og dens konstruktion, i naturen kan man lære en masse nye ting, fordi man selv laver regnskabet og dermed facit. Det udvikler børns kerne, deres fornemmelse af sig selv og det ruster dem til at vurdere og håndtere situationer i barndommen og senere i livet.

I naturen kan vi koble af, hér er vi ikke sat ind i en skemalagt hverdag eller koblet op på elektroniske medier og hele verden. Naturen giver hjernen et frirum, hvor vi på én gang kan arbejde med alle sanser og hvile de dele af hjernen, der ellers er med til at give os uro. Her er tid til ro, omtanke og fordybelse.

Naturen, med dens uforudsigelighed, kalder på børns åbne opmærksomhed. Det er netop hér, de kan gå ud for at lade batterierne op og stresse af.  Naturen har en ekstremt positiv effekt på børns kognition, dvs. deres indlæringsevne, opmærksomhed og intellektuelle færdigheder.

Når vi får mange oplevelser i naturen, får vi også et tættere forhold til naturen, og dermed et ønske om at passe godt på den. Vi bliver mindet om, at naturen er vores livsgrundlag, som forsyner os med frisk luft, rent vand, sunde fødevarer og muligheden for at leve og overleve sammen med millioner af andre arter og organismer.

Børn som får mange naturoplevelser, vokser op som brugere og beskyttere af naturen.

De får forståelsen af, at vi er en del af noget større og gensidigt afhængige heraf. Derfor ønsker vi at så mange børn som muligt og i så mange forskellige aldre deltager i skovturen om onsdagen, og vi opfordrer til at I lader jeres børn få den mulighed, også når de synes det er kedeligt. For i kedsomheden ligger fantasien, og fantasien er kilden til at kunne erobre livet.

Mange hilsner Fritidsafdelingen