Et kreativt skoleliv medmening og muligheder

HareskovensLilleskole

lego.jpg

Hvad er en Lilleskole?

1. Undervisning

 • Lilleskolens undervisning og skolekultur sigter på såvel barnets faglige og personlige udvikling som barnets sociale dannelse.
 • I lilleskolens undervisning er børnene undersøgende; de eksperimenterer, filosoferer, bruger deres fantasi og søger forklaringer og sammenhænge.
 • I lilleskolensundervisning er dialog, samarbejde og viden grundlaget for udvikling af tanken, kreativiteten og argumentet.
 • I lilleskolens undervisning er førstehåndsoplevelser både i og uden for skolen af stor betydning. Kroppen og sanserne bliver udfordret. Det gør indtryk og fremmer børnenes virkelyst og fordybelse.
 • Lilleskolens undervisning og skolekultur styrker og udvikler børnenes evne til at være skabende i skrift og tale, i musik og billeder, i bevægelse og teater.

2. Dannelse

 • Skolen for barndommen - En rig barndom med leg, venskaber og oplevelser er et mål i sig selv og "grundstoffer" i børns dannelse.
 • Skolen for livet - Børnene opdrages til livsduelige mennesker, der udviser mod, respekt, ærlighed samt dømme- og handlekraft.
 • Skolen for samfundet - Børnene opdrages til at være aktive medborgere i et demokrati, der hviler på grundlæggende menneskerettigheder.
 • Skolen for verden - Skolen forbereder børnene til en globaliseret verden med forskellige kulturer og komplicerede samspil mellem natur og samfund.

3. Skolekultur

 • Lilleskolen bygger på levende fællesskaber forankret i ansvar for fælles opgaver, medbestemmelse, mangfoldighed, frihed til at ytre sig og pligten til at lytte til andre.
 • Lilleskolens dagligdag kendes på nærhed, gensidig respekt, rummelighed, venskab og ligeværd.
 • Lilleskolen møder forældrene i et tillidsfuldt og forpligtende samarbejde om ansvaret for barnets undervisning og opdragelse.
 • Lilleskolens elever, medarbejdere og forældre er deltagere i skolens liv og udvikling.
 • Lilleskolen kendes på, at der er kort vej fra ide og problem og handling.