Et kreativt skoleliv medmening og muligheder

HareskovensLilleskole

klatre-i-traeer.jpg

Hvad vil vi med “vores” børn?

Det personlige og sociale.

Ansvarlige

At tage "pligten" på sig
Stå ved sine handlinger
At bidrage til fællesskabet i timerne
At sætte mål for sig selv
Respekt for omgivelser
At være indrestyret

Samarbejdsdygtige

At bringe sin viden i spil
At skabe resultater med andre
At indgå kompromisser
At kunne arbejde med alle
At lytte
At få øje på hinandens styrkesider
At kende egne svage og stærke sider

Innovative

Initiativrige
Undersøgende
Handlekraftige
Problemløsende
Iderige
At turde

Modstandsdygtige

Håndtering af konflikter,
nederlag og usikkerhed
At kunne agere i nye rammer
Evne til at se ud på den anden side at et
"problem"
Tro på eget værd
Indre ro

Relationsstærke

At vise hensyn
Venlighed/høflighed
Anerkendende
Den gode kammerat
At kunne skabe stærke netværk
At kunne navigere i forskellige sociale
sammenhænge

Kommunikationsstærke

At give udtryk for egne holdninger
At formidle egen viden til andre
Evne til at lytte til andre
kroppen som kommunikationsmiddel
At bruge kreative udtryksformer

 

Personlig integritet

At kende egne grænser
At tro på egne evner
At turde stille sig op foran andre:
"JEG KAN, JEG VIL, JEG TØR
IHVERTFALD PRØVE"
At turde gå mod strømmen og handle i
overensstemmelse med egne værdier
At hvile i sig selv
Mod

Empatiske

Evne til at sætte sig i andres sted
Anerkendelse af andres holdninger
Tolerance