Et kreativt skoleliv medmening og muligheder

HareskovensLilleskole

i-som-foraldre.jpg

I som forældre

Hareskovens Lilleskole blev i sin tid oprettet af forældre. Siden skolens start har det været et vigtigt grundlag for skolens liv og udvikling, at forældrene blev inddraget i både det daglige arbejde og udviklingen af skolens tilbud.

Det betyder meget for os, at forældrene er medspillere – deltager i debatter, dialog og praktisk arbejde. Dels får skolens personale mulighed for kvalificeret sparring, dels oplever børnene, at deres forældre er aktivt interesserede i skolens ve og vel og daglige liv. Det betyder meget for børnenes oplevelse af deres daglige ”arbejdsplads”. Forældrene får hermed fuldt kendskab til deres barns skolegang og oveni får de også et uvurderligt grundlag for at forstå og sætte sig ind i andre forældres tankegang og forforståelse. Det betyder meget for kommunikationen om børnenes sociale, faglige og musisk-kreative udvikling, at forældrene også kan have en konstruktiv dialog med hinanden. Især er det af stor betydning, at alle forældre deltager i de årlige hytteture, som arrangeres af klassens forældre. Her kan forældrene lære hinanden bedre at kende under hyggelige former og skabe et godt grundlag for det øvrige samarbejde om deres børns skolegang. Også her er det af stor betydning, at børnene mærker, deres forældre bakker op om arrangementet. Hytteturen har stor betydning for sammenhængskraften på skolen.