Et kreativt skoleliv medmening og muligheder

HareskovensLilleskole

i-som-foraldre.jpg

I som forældre

Hareskovens Lilleskole blev i sin tid oprettet af forældre, og det er en grundlæggende tanke på lilleskolen, at skolens liv og hverdag formes i den dialog og det engagement der er i samspillet mellem ansat personale og forældrekredsen. Det er et vigtigt grundlag for skolens liv og udvikling, at forældrene er aktive og oplever sig inddraget i både det daglige arbejde og udviklingen af skolens tilbud.

Som forældre på Hareskovens Lilleskole tilvælger du en forældrerolle tæt på dit barns hverdag og som en væsentlig bidragyder til fællesskabet på skolen.

Forældrenens engagement har betydning for børnenes oplevelse af deres skoleliv. Det er væsentligt for børn, at de oplever en samstemthed som en naturlig overgang mellem skole og hjem. En helhed og sammenhæng i eget liv.

For forældrene betyder det indsigt ifht. andre familier på skolen, en forforståelse der baner vejen for den konstruktive dialog. 

Det er en klar forventning, at I som forældre deltager, støtter op og bidrager med det, som I kan. Både i de formelle og uformelle sammenhænge. Læs mere under overskrifterne til venstre på siden.

Senest revideret 23.10.22