Et kreativt skoleliv medmening og muligheder

HareskovensLilleskole

klubben-hls.jpg

Klubben på HLS

Klubben er et tilbud om et sted at være og hygge sig med hinanden efter skoletid til eleverne fra 4.-6.kl. Der er åbent i klubben mandag - torsdag fra 13 - 16.30 på skoledage og lukket på fridage og i ferier. Fra august - april er der 2 pædagoger tilknyttet klubben og i maj – juni er der én pædagog tilknyttet. Klubben holder til i egne lokaler i hovedbygningen.

De tilknyttede pædagoger tilrettelægger i samarbejde med børnene forskellige aktiviteter i hverdagen. Det kan være kreative værksteder med perler, syning, ler, sløjd mm. Det kan også være forskellige spil (vi har bl.a wii), warhammer eller rollespil. Vi har bordfodbold og billard samt forskellige bordtennis-borde.

I løbet af året er der 4 aftenarrangementer:

  • 2 fester, herunder en gallafest
  • 2 hygge-aftener, herunder en julefrokost

Der er et klubråd med deltagelse af elever fra klubben, som skal være med til at planlægge aktiviteter.
Der er også et klub-udvalg med forældre-deltagelse.

For øjeblikket er forældrene i gang med at tilrettelægge forældrestyrede aktiviteter. Vi starter med et bål-værksted hver tirsdag.

De ældste elever

Der er mulighed for at blive om eftermiddagen i overbygningens lokaler efter aftale med lærerne. Der er også mulighed for lektiecafé.