Et kreativt skoleliv medmening og muligheder

HareskovensLilleskole

kokkenet.jpg

Køkkenet på HLS

Uden mad og drikke…
På Hareskovens Lilleskole har vi bygget et herligt og indbydende køkken midt inde mellem skolens øvrige bygninger, hvor Lillian og Lise L arbejder med at tilberede frokost til skolens elever og ansatte.

Formålet er, at alle børn på skolen skal have sund og varieret mad til frokost hver dag. Eleverne deltager i tilberedningen af måltiderne og til dels i planlægningen af menuerne. Dette foregår i perioder, som passer med den øvrige undervisning. Det tilstræbes at indkøbe økologiske råvarer og menuerne sammensættes ud fra ernæringsrigtige principper:

  • mange grøntsager – med vægt på årstiderne
  • kød, fisk og mælkeprodukter – med lavt fedtindhold
  • brød, pasta, ris eller kartofler hver dag
  • kun lidt fedtstof
  • begrænsede mængder sukker og salt

Måltiderne indtages i fællesskab i klasserne. Når lejligheden byder sig og der er tid til det, organiseres spisningen i afdelingerne eller som et fælles arrangement for alle børn og voksne.

Organisering: Køkkenet indgår i skolens aktiviteter på lige fod med skolens øvrige værksteder. Det vil sige, at børnene deltager i produktionen af det daglige måltid i værkstedsperioderne i grupper af passende størrelse. Afhængigt af alderstrin og arbejdsopgaver. Grupperne bliver sammensat på tværs af klasserne.

Et køkken med faglig og pædagogisk målsætning

Samarbejde: Arbejdet i køkkenet foregår som et samarbejde om en konkret, tidsbegrænset og nødvendig opgave. Det er med til at udvikle elevernes oplevelse af, at alles indsats er nødvendig for at opnå et godt resultat og at det er vigtigt og formålstjenligt at man hjælper hinanden.

Hygiejne: Eleverne skal lære betydningen af hygiejne i et køkken, herunder forberedelser før madlavning, opvask og oprydning. Arbejdet med dette skaber afsæt for diskussion af og indsigt i sundhed, sygdom og smittekilder/farer, og øger kropsbevidstheden.

Ernæringslære: I forbindelse med planlægning af menuer, er det relevant at komme ind på sammensætningen af kosten, herunder vitaminer, mineraler og kroppens øvrige byggematerialer.

Råvarer: Viden om årstidens råvarer og råvarernes kvalitet. Emner om: Fra jord til bord. Planternes liv, velbefindende og oprindelse. Økologi og forurening.

Tilberedning af mad:  Hvordan er arbejdsgangen i et køkken. Hvordan tilrettelægger man arbejdet ved produktion af forskellige retter. Hvilke redskaber bruges til hvilke råvarer/processer. Hvordan bruges redskaberne - risikomomenter. Hvilke arbejdsstillinger er hensigtsmæssige/uhensigtsmæssige.

Måltidet: Æstetik: syn, smag og nydelse - stemning.

Socialisering: bordskik, samværet under måltidet, måltids kultur.