Et kreativt skoleliv medmening og muligheder

HareskovensLilleskole

Om skolen - kort fortalt

Kære ansøger

Hareskovens Lilleskole er en lille hyggelig fri grundskole placeret umiddelbart op til Hareskoven. Skolen har 260 elever. Vi har en stor grund med masser af plads til leg og til at inddrage den omliggende natur i vores aktiviteter. Vi er en skole karakteriseret ved nærvær, glæde og et engageret og ansvarsfuldt personale, der vil børnenes bedste. Vi værner om en positiv kultur på skolen, hvor tillid, åbenhed og en respektfuld og konstruktiv dialog er omdrejningspunktet. En god skole skabes nemlig bedst i et positivt og anerkendende samspil mellem medarbejdere, ledelse og forældre. 

Hos os er det gode børneliv i centrum, og vores vision er at sende nogle grundglade, iderige elever med mod på livet og en rygsæk fyldt med faglige og sociale kompetencer samt tro på egne evner ud i livet. På Hareskovens Lilleskole er kreativitet, personlig og social udvikling og et stort fagligt udbytte ikke hinandens modsætninger, men hinandens forudsætninger. Vi prioriterer alle områder højt, og vi har en grundlæggende tro på, at vi i samspillet mellem den personlige og sociale udvikling, det kreative/musiske og det traditionelt faglige klæder “vores” børn bedst på til livet.

Skolekultur og pædagogik

Vores pædagogiske ståsted tager udgangspunkt i at møde vores elever i øjenhøjde. Det betyder, at vi anerkender børnene, som dem de er. Vi har en ambition om, at børnene på vores skole skal opleve succeser i hverdagen både på det faglige, musiske og personlige og sociale plan. Succeser er med til at udvikle et positivt selvbillede hos børnene og bidrager til glæde og lyst til læring. På den måde har vi skabt en positiv spiral, der skaber læring og trivsel på en og samme tid. “Vores” børn bliver mødt af nærværende og engagerede voksne, der altid vil det enkelte barns bedste, og som altid tager evt. optræk til mobning alvorligt, for Hareskovens Lilleskole skal være et godt sted at være og et godt sted at lære.

Vi er også en skole, hvor fællesskabet er i centrum. Vi har en udpræget vi-kultur, hvor traditioner, forældreopbakning og en fælles stolthed for skolen danner rammen om hverdagen. Det betyder, at alle gerne yder lidt ekstra og hjælper hinanden, når der er behov for det. Vi er ikke perfekte, men vi er en skole, der løbende fornyr os, for vi skal som skole med afsæt i egne værdier afspejle den tid og det samfund, vi er en del af. 

Skoleprofil

Vores skole er nok først og fremmest kendt for dens engagerede medarbejdere og den ”ånd”, der hersker på skolen. Det, at vi er en lille skole, hvor alle kender alle, tiltrækker også børn til vores skole. Derudover er vi kendt for at være en skole med et godt musikliv, og vi har en vision om i fremtiden at blive en skole med en mere ”bæredygtig” profil og udarbejde vores egen bæredygtige dannelsesideal for skolens elever.

Lidt om fritidsafdelingen

Fritidsafdelingen består af fritidsordning og klub og deler lokaler med ”Lilleafdelingen”. Fritidsordningen er åben hver dag fra kl. 13 -17 og rummer mellem 66-88 børn fra børnehaveklasse til og med 2. klasse. Derudover har vi også en ”morgenåbnerordning” som lige nu varetages af en fast ”åbner”, som om formiddagen har andre opgaver på skolen. Klubben har åben fra 13-16 og har et elevgrundlag på mellem 88 og 110 børn. Vi har som nævnt nogle fantastiske omgivelser med skoven som nabo, som vi bruger på forskellig vis lige fra almindelige skovtur med fri leg til mountainbiketure i skoven.