Et kreativt skoleliv medmening og muligheder

HareskovensLilleskole

loppemarked.jpg

Det årlige loppemarked

Hvert år afholder 6.klasses forældre en stor forårsfest - et loppemarked - på skolen en lørdag i foråret. Her inviteres alle skolens elever og forældre til at have en hyggelig eftermiddag og aften sammen med skolens personale. Også tidligere elever og forældre på skolen bliver inviteret.

Overskuddet fra Loppemarkedet går til at dække skolens udgifter i forbindelse med 7.kl.'s udlandstur

Loppemarkedsdagen er en skoledag
Alle elever forventes at deltage i aktiviteterne. I perioden op til loppemarkedet har børn og lærere arbejdet intenst med at udvikle og færdiggøre deres del af festen.

Hele skolen hjælper til
6.kl.'s forældre har organiseret festen, valgt tema, udarbejdet program, bestilt madvarer og udarbejdet en menu, tilrettelægger og producerer maden, forbereder underholdning og står som sælgere i bar og kunstbod. Det er også 6.kl.'s forældre, der står for opsætningen før festen og oprydningen bag efter.

Børnene producerer ting på forskellige værksteder, som skal sælges i loppemarkedets kunstbod - også forældrene i 6.kl. producerer i samarbejde med børnene i 6.kl. effekter til salg i kunstboden. Klasserne har også ansvaret for at opstille forskellige boder.

Skolens lærere og pædagoger (samt tidligere elever, der er godt bekendt med det traditionsrige repertoire) optræder med dans og sang for skolens elever og forældrene. 6.kl.’s forældre samarbejder om organiseringen af denne store fest hele skoleåret.

2. kl.'s forældre arrangerer café. De øvrige forældre bidrager med lækre kager til caféen.

Kort sagt, loppemarkedet er en begivenhedsrig dag med underholdning, mad og drikke, køb og salg, musik og hygge.  Dagen slutter ved midnat med fest og dans til levende musik.