Et kreativt skoleliv medmening og muligheder

HareskovensLilleskole

procedure-for-evaluering.jpg

Procedure for evaluering af undervisningen på HLS:

Faglæreren/klasselæreren vurderer undervisningen i forhold til fagmål for eget fag og egen klasse 2 gange om året:

  • i forbindelse med åben børnegennemgang/skole-hjem-samtaler i januar/februar
  • inden sommerlærerdagene mod slutningen af skoleåret

Afdelingen kigger på resultaterne
Ledelsen modtager informationer fra afdelingerne

  • efter ½-årsevalueringen med henblik på opfølgning, der får betydning for efteruddannelse, timetal og fagfordeling for det kommende skoleår
  • i god tid inden sommerlærerdagene med henblik på udarbejdelse af Evaluering af den samlede undervisning plus forslag til opfølgning -> fremlægges på de årlige sommerlærerdage i maj/juni