Et kreativt skoleliv medmening og muligheder

HareskovensLilleskole

Skolens formål

Stk 1: Hareskovens Lilleskoles overordnede funktion

Hareskovens Lilleskole skal danne en tryg skole- og fritidsramme for det gode børne- og ungeliv, hvor eleverne har mulighed for at udvikle sig som hele mennesker.

Børn og unge, personale og forældre skal i samspil udvikle og vedligeholde forpligtende fællesskaber med plads til forskellighed.

Skolens reformpædagogiske afsæt skal fagligt og menneskeligt give eleverne indsigt og udsyn, så de kan deltage i verden, være ansvarlige i menneskets samspil og forbundethed med naturen, og handle i eget liv med fantasi, nysgerrighed og tillid til sig selv og andre.

Stk 2: Skolens, fagenes og fritidens almene opgave

Undervisningen udgør en faglig helhed af sociale-, praktisk-musiske og boglige elementer.

Eleverne skal møde varierede undervisningsformer, hvor fagenes indhold, særlige sprog og udtryksmuligheder indgår i virkelighedsnær og projektorienteret undervisning.

Gennem undervisning i fagene skal eleverne få erfaringer med at være i relation til omgivelserne samt udvikle en kritisk sans i forbindelse med problemløsning i fællesskab med andre.

Fritidspædagogikken skal understøtte et børneliv med fordybelse, frihed og leg i et eksperimenterende værksteds- og aktivitetsmiljø med natur, kreativitet og fællesskaber som omdrejningspunkt.

Stk 3: Hareskovens Lilleskoles demokratiske dannelsesopgave og værdier

Skolens og fritidens hverdagsliv skal åbne for elevernes demokratiske dannelse til et samfund med frihed, mangfoldighed og folkestyre med børn og voksne som gode rollemodeller.

Hele skolens og fritidens virke skal sikre plads til den nysgerrige og respektfulde kommunikation. 

Skolens samlede årshjul og traditioner skal understøtte et meningsfuldt og glædesfyldt børne- og ungeliv med udviklingsmuligheder i et roligt tempo.