Et kreativt skoleliv medmening og muligheder

HareskovensLilleskole

stotteforeningen.jpg

Støtteforeningen for Hareskovens Lilleskole

Støtteforeningens formål er at støtte skolen. Vi støtter tiltag, der gavner børn og voksne bredest muligt. Eksempler på hvad Støtteforeningen har bevilget penge til:

  • Boldbane
  • Fodboldborde
  • Rutsjebane
  • borde og bænke til udendørs brug
  • mikrofoner og forstærker
  • reparation af billard bord
  • IT-kursus til skolens lærere
  • telte
  • mooncars til FTO

Skolen kan til en hver tid søge støtteforeningen om midler. Når man søger, er det vigtigt at lave en bred og pædagogisk begrundelse for, hvorfor man søger, og ansøgningen må meget gerne være drøftet i bestyrelsen eller lærergruppen. Skolen har også mulighed for at søge om hjælp til fripladser.
Hvis en klasse ønsker at søge midler hos støtteforeningen, skal ansøgningen indeholde noget, som resten af skolen kan få gavn af.

Ansøgninger kan sendes til støtteforeningen via forældreintras beskedsystem. Beskeden sendes til støtteforeningen ved at gå ind under klasser > støtteforeningen

Alle forældre på Hareskovens Lilleskole er medlemmer af støtteforeningen, men alle interesserede er meget velkomne til at melde sig ind. Det koster 300kr. om året. Ønsker man at blive medlem kan man kontakte Hareskovens Lilleskoles sekretær på 44 98 82 10.