Et kreativt skoleliv medmening og muligheder

HareskovensLilleskole

Tilsynsførende Carsten Dahlerup

 

Præsentation

 Jeg glæder mig til at møde Hareskovens lilleskole som tilsynsførende fra skoleåret 2021/22. Som tilsynsførende skal jeg vurdere om skolens undervisning ”står mål med” hvad der kræves ifølge loven, og det

betyder at I vil kunne møde mig på skolen, når jeg kommer på besøg for at observere undervisning og drøfte pædagogik og læring med skolens lærere og ledelse.

Jeg er 57 år og særdeles erfaren i skoleverdenen.

Jeg er læreruddannet, har 10 års erfaring som lærer, har været skoleleder i 9 år og har siden 2006 været pædagogisk konsulent (nu chefkonsulent) i Børne- og Ungdomsforvaltningen i København.

 Jeg har både privat og via mit arbejde erfaring med private grundskoler, dels via mine egne børns skolegang og ikke mindst i forbindelse med en række samarbejder med de frie grundskolers foreninger og med enkeltskoler.

Jeg er fascineret og stærkt motiveret af den mangfoldighed som præger den danske skoleverden, og vil se frem til samarbejdet med jeres skoles forældrebestyrelse, ledelse og lærere.

Hilsen

Carsten