Et kreativt skoleliv medmening og muligheder

HareskovensLilleskole

trivselerklaringen.jpg

Trivselserklæringen

Omkring børnenes trivsel
På HLS ved jeg, at jeg har krav på:

 • at blive behandlet med respekt
 • at blive set og hørt
 • at føle mig anerkendt

På HLS ved jeg, at jeg har ret til:

 • at stille spørgsmål
 • at begå fejl
 • at sige min mening

På HLS er jeg forpligtet til:

 • at respektere andre
 • at lytte til og se andre
 • at lukke andre ind

Det betyder, at vi øver os i at blive gode til:

 • at vise hensyn til hinanden og til omgivelserne
 • at løse konflikter
 • at være ærlige
 • at stå frem og bakke op
 • at deltage aktivt i skolens fællesskab

Forældre, personale, børn og unge på skolen har fælles ansvar for at opnå dette. I løbet af skoleåret vil trivslen være til debat blandt eleverne, bl.a. under ledelse af børnerepræsentanterne i Børnerådet, på klassemøder, på forældremøder og i bestyrelsen.

Hvert år sker følgende: I forbindelse med udarbejdelse af årsplaner sættes sociale mål for klassen, og der formuleres handleplaner. I alle klasser formuleres rammer for klassens samvær. Trivselspolitikken tages op på årets første børnehusmøde, så alle har det i frisk erindring.
Det forpligtende fællesskab på Hareskovens Lilleskole er grundlaget for god trivsel for børn, medarbejdere og forældre på skolen. Det er vigtigt, at alle bliver introduceret til de forventninger, skolen (fællesskabet) har til aktiv deltagelse i hverdagen hele skolegangen. (Se det forpligtende fællesskab)

Se også: ”Trivsel på HLS”

Revideret august 2023