Et kreativt skoleliv medmening og muligheder

HareskovensLilleskole

trivselerklaringen.jpg

Trivselserklæringen

Omkring børnenes trivsel

På HLS ved jeg, at jeg har krav på:

  • at blive behandlet med respekt
  • anerkendelse, opleve at jeg er god til noget

På HLS ved jeg, at jeg har ret til:

  • at begå fejl
  • at sige min mening og stille spørgsmål

Det betyder, at børnene skal:

  • vise hensyn til hinanden og til omgivelserne
  • løse konflikter konstruktivt
  • tage ansvar for sig selv og sin adfærd
  • stå frem og bakke op
  • lytte aktivt som gruppe og som individ
  • deltage aktivt i skolens fællesskab

Forældre og lærere på skolen har fælles ansvar for at opnå dette. I løbet af skoleåret vil trivslen være til debat blandt eleverne, bl.a. under ledelse af elevrepræsentanterne i Børnerådet, på forældremøder og i bestyrelsen.

Hvert år sker følgende: I forbindelse med udarbejdelse af årsplaner sættes sociale mål for klassen og der formuleres handleplaner. Alle klasser formulerer ”regler” for klassens samvær. Trivsels-politikken tages op på årets første børnehusmøde, så alle har det i frisk erindring.

Se også:  ”Trivsel på HLS”