Et kreativt skoleliv medmening og muligheder

HareskovensLilleskole

undervisningsmiljo.jpg

Undervisnings-miljøvurdering 2017-18

 

 

Vi valgte i år at gennemføre Undervisningsministeriets trivselsværktøj Trivselsmålingen med supplerende spørgsmål om det fysiske og æstetiske undervisningsmiljø (nationaltrivsel.dk).

Undersøgelsen er gennemført i samarbejde med Overbygningens elevråd.

Først gennemførte mellemtrinnet og overbygningen (4.-6.kl. + 7.-9.kl.) undersøgelsen og efterfølgende hjalp eleverne i overbygningsklasserne eleverne i indskolingen (BH-3.kl.) med at gennemføre undersøgelsen.

Vi valgte i samarbejde med lærerne en dag, hvor en lektion blev brugt til undersøgelsen. Eleverne i overbygningen fik ansvaret for 1-2 elever i indskolingen. OB-eleverne havde deres pc med, eleverne fik herefter hjælp til at gå ind på nationaltrivsel.dk med deres uni-login. De store elever hjalp de små med at forstå spørgsmålet, men havde fået klar besked om, at de ikke måtte blande sig i svaret – heller ikke, hvis de blev spurgt direkte af den yngre elev. De skulle hjælpe med at stille spørgsmål til eleven, så han hun bedre kunne reflektere over sit svar.

 

Efterfølgende er klasserapporterne formidlet videre til klasselærerne og OB’s elevråd har set på skolerapporterne for henholdsvis 0.-3.kl. og 4.-9.kl. sammen med viceskoleleder Lise Bro Rasmussen.

Vi har kigget efter markante afvigelser – dvs. de emner, hvor der var markant negative svar.

Vi har på denne måde identificeret følgende udfordringer:

 

0.-3.kl.: Fokus på støj + rene toiletter

4.-9.kl.: Fokus på medbestemmelse i, hvad der skal undervises i og hvordan+ Hvad skal der til for at undervisningen ikke bliver kedelig?

 

I januar 18 havde lærerne emnet op på et lærermøde.

 

1. Er du og dine kammerater med til at bestemme, hvad I skal arbejde med i timerne?

OB-elevrådsrepræsentanterne blev spurgt: Vil I gerne være med til at bestemme?

 

De svarede: Vi vil i hvert fald gerne have mulighed for at evaluere undervisningen.

Fx :

5 min. i slutningen af timen

På aftalte tidspunkter

Efter forløb

Efter aftaler med lærerne

Både de enkelte timer/fag, men generelt undervisningen i de enkelte fag, fx vil vi gerne snakke mere i tysk, engelsk

Evt. et anonymt spørgeskema i slutningen af kalenderåret eller en midtvejsevaluering

Gerne i form af et spørgeskema, fordi det ikke er alle, der siger noget i offentlighed

 

OB-eleverne mente, at de små elever ville ønske:  mere aktivitet og bevægelse/leg, fokus på, hvad de lærer i løbet af en dag.

 

Variation og bevægelse i undervisningen – ikke bogen hele tiden.

Fokus på disciplin – hvad sker der fx, når

 • eleverne ikke laver lektier
 • Grupper, hvor der er nogen, der ikke laver noget
 • Grupper af elever, der forstyrrer de andre

 

OB-lærerne om elevernes medbestemmelse:

Eleverne vil gerne være med til at evaluere undervisning.
Det er som regel læreren, der bestemmer emner, men hvordan der arbejdes – kan være og er der, eleverne kommer med bud og reflekterer.

Vi har perioder med projekter, hvor eleverne er meget selvbestemmende
Hvordan kunne man evaluere egen måde at lære på? Man kunne være spørgende; Hvornår får du noget ud af undervisningen?

Hvad er det vi gerne vil have dem til at være med til at bestemme?

 • Evalueringer af metoder
 • hvordan man arbejder med det materiale, der er i gang i undervisningen

 
Opsummering 
 
Lærerne skal bestemme indholdet i undervisningen, for at være sikre på at eleverne kommer igennem det de skal – forslag og ønsker til metode mm. lytter vi til
Vi vil gerne være opmærksomme på, hvordan vi evaluerer og hvor meget.

 

MA-lærerne om elevernes medbestemmelse:

En stor del af årsplanen er fastlåst i MA
Resten af perioderne vil vi gerne huske på at spørge eleverne inden ferien, om der er ønsker til næste år.
Eleverne bestemmer ikke, men kommer med ideer, som vi bruger til planlægning af Årsplan
Enkle ideer, som kommer på daglig basis, kan indarbejdes
Større indflydelse på emner - ikke på emnet, men på proces og hvornår og hvordan vi kommer i mål.
F.eks. matematik - tydelige mål for hvad de skal igennem
Cirkulær læring
I forbindelse med Teater-perioder er der meget medbestemmelse
Dilemma - hvornår er noget medbestemmelse? Når én ønsker det eller når flertallet ønsker det?
Vi evaluerer altid efter længere forløb

LA-lærerne om børnenes medbestemmelse:

 

Eleverne kan ikke være medbestemmende til alt, men

Rammen er vigtigt! Der er noget bestemt der er givet!

De kan inden for rammen være med til at bestemme - fx i forbindelse med karneval (Pletstykke, instrumenter) – Rytmik (hvilke lege skal vi lege) – teater (hvilke roller/hvilken handling) – miniuniversitet (Emnet)

Vi vil foreslå, at skolen afholder en fælles demokratiuge (fx med små øvelser i demokrati og dilemmaer).

Oplevelsen af medbestemmelse skal tydeliggøres!

 

 

2. Støj

OB-elevrådsrepræsentanter mener, der er følgende udfordringer:

Lærere, der ikke kan sætte sig igennem

Lærere, der begynder på at gennemgå stoffet, selv om ingen hører efter

Lærere, der joker med eleverne, så nogle af eleverne ikke kan gennemskue, om der arbejdes seriøst eller holdes pause.

Timer, der kan virke kaotiske – det er rart for eleverne at vide, hvornår undervisningen starter og slutter

 

Dette punkt er ikke behandlet endnu i lærergruppen

3. Toiletter

Børnene siger, at problemet er:

Manglende udskylning

Overfyldte affaldsposer

Tis mm. på bræt

Våde gulve

 

Fra medierne ultimo 2017:

’Den største udfordring er elevernes toiletvaner.

Elevrådet har fokus på det ved kampagner.

Eleverne fungerer også som toiletvagter, og klasserne har et toilet, som de skal passe på i perioder’

(Duevejens skole)

 

Undersøgelsen viser, at der gennemsnitligt er mellem 17 og 25 børn om hvert toilet med flest børn i Region Hovedstaden.

Undersøgelsen fastslår, at 15 procent af alle syvårige danske børn har problemer med at styre blæren eller at komme af med afføringen.

 • En fjerdedel af alle elever bruger aldrig skolens toiletter, uanset køn eller alder.
 • Blandt de elever, der holder sig for at undgå at benytte skoletoiletterne, er der en 50% procent øget forekomst af ufrivillig vandladning og forstoppelse.

Hvor mange børnetoiletter har vi på HLS?

Antal toiletter:

LA: 4 = 16,5 elever/wc

3.kl.: 3 (4) = 14,7(11) elever/wc

OB/MA: 3 = 49,7 elever/wc

 

MA-lærerne om Toiletterne:
Toiletter i ny bygning er ok. Ikke så godt at der er tegnet på væggene - kan det fjernes?)
Af og til virker den ene vandhane ikke. Det er uhygiejnisk!

3. Klasses toiletter på gangen er ulækre. Der er vådt, toiletruller i toilettet, der lugter...
Det kunne være interessant at lave en forsøgsperiode med faste toiletter til 3D og 3L.
Der må gerne dufte af Ajax.
Det hjælper, at vi taler med børnene jævnligt. Både på skolen og Klinteborg.
Hærværk avler hærværk – når noget er hærget, skal det repareres med det samme!

 

 

LA-lærerne om Toilet-forholdene for eleverne i LA:

Evt: kampagne!  Viden om! –Toiletvagter - Klasserne er på skift vagter!

Hvad gør jeg når uheldet er ude! Hvor henter jeg hjælp!

Undersøgelse af hvornår toiletterne er mest ulækre!

Opdatering af toiletterne i lilleafd. Hvornår er de færdige! Frank siger: inden sommer 2018

 

OB-lærerne om toiletterne i ny bygning:

Der bliver klaget over dem fra eleverne!

Bliver der nogensinde gjort hovedrent? Fx dørhåndtag o.lign.

For sjældent udskiftning af papir, toiletpapir og sæbe

Er det muligt, at der bliver gjort rent 2x om dagen?

 

Planen er nu følgende:

 

 1. Diskussionen tages ud i Mellemafdelingens og lilleafdelingens elevråd
 2. Lærerne behandler emnet Støj i undervisningen på et lærermøde
 3. Der skal udarbejdes en handleplan. Dette gøres i foråret 2018
 4. Formidling af resultater og handleplan til elever, lærere, forældre og ledelse/bestyrelsen. Dette  sker også i foråret 2018
 5. Sætte handleplanen i gang (forsommer 2018)
 6. Følge op på handleplanen (efterår 2018)
 7. Evaluering – første gang i maj 2018 (inden sidste skoledag)

 

Lise Bro Rasmussen

30.1.18