Et kreativt skoleliv medmening og muligheder

HareskovensLilleskole

undervisningsmiljo.jpg

Undervisnings-miljøvurdering 2015

 

I år besluttede vi at lade eleverne gennemføre termometeret. Vores plan var, at alle skolens elever skulle udfylde spørgeskemaet, men det lykkedes ikke at gennemføre det med 0.-2.kl.

 

De øvrige elever har alle gennemført undersøgelsen.

 

Det generelle billede er, at der er god trivsel på skolen som helhed.

De steder, hvor vi kunne se, at enkelte elever gav udtryk for mistrivsel, talte vi med klasselæreren om problemstillingen, hvorefter der er blevet handlet i forhold til de relevante elever.

 

Vi kan se på svar og kommentarer, at toiletterne er et tilbagevendende fokus-emne.

Det vil vi forsøge at fokusere på i den kommende periode.

  • Vi har i 2015 indledt et samarbejde med skolesundhedsplejen om øget fokus på hygiejne. Hele skolen har gennemgået et hygiejnetjek og der er blevet udarbejdet en rapport med forskellige henstillinger til forbedringer. Vi har også gennemført – og vil fremover fortsat gennemføre - et hånd-hygiejne-kursus til de yngste elever med opfølgning inden overgangen til mellemafdelingen.
  • Rengøringen på toiletterne er blevet øget, så der nu bliver gjort rent 2 gange om dagen i stedet for kun en.
  • De yngste elevers toiletter er mest udsat – her har de små drenge svært ved at ramme kummen og toiletterne bliver  jævnligt stoppede fordi der bliver smidt hele toilet-ruller i kummen.
    • Vi overvejer derfor at påføre toilet-kummerne i indskolingen et ”mål”, så det er nemmere at sigte.
    • Vi overvejer også at indføre anderledes toilet-papirs-automater, så man ikke kan tage en hel rulle og smide den i toilettet.

 

Vi kan også se, at vores madordning har elevernes store opmærksomhed. Der er ikke udelt tilfredshed med menuen. Dette vil vi tale med køkkenet om. Det er også planen, at elevrådet skal arbejde med denne udfordring.

 

I skoleåret 15-16 vil der blive etableret et egentligt elevråd – kaldet børnerådet - opdelt i Lilleafdeling/FTO, Mellemafdeling/Klub og Overbygning (indskoling, mellemtrin og udskoling).

 

Børnerådet skal bl.a. arbejde med undervisningsmiljøvurderingen.

 

Lise Bro Rasmussen og Jane Massesson

August 2015