Et kreativt skoleliv medmening og muligheder

HareskovensLilleskole

undervisningsmiljo.jpg

Undervisningsmiljøvurdering

Skolen skal lovpligtigt gennemføre en undersøgelse af elevernes oplevelse af undervisningsmiljøet hvert 3. år.

Vi har foretaget seneste undersøgelse  i november 2023. 

Efter undersøgelsen er gennemført, har skoleleder udformet et notat til information for bestyrelse, medarbejdere og andre interesserede med de væsentligste hovedtræk. Undersøgelsesresultaterne (uden kommentarfelter) er vedlagt notatet som bilag (se links i fanen). 

Ledelsen og tovholderne for skolens elevråd forbereder i den kommende periode sammen dialog med afdelingerne om målingens resultater. I dialogen inddrages både personale og elever. Formålet med dialogen er at udarbejde en handleplan for de udvalgte områder af undervisningsmiljøet, som vi vil arbejde for at gøre endnu bedre.

Når handleplanen er færdig bliver offentliggjort på skolens hjemmeside - forventeligt inden vinterferien. 

I menuen til venstre er det både muligt at orientere sig i UMV-resultater fra 2021 og 2023.