Et kreativt skoleliv medmening og muligheder

HareskovensLilleskole

Velkommen til Hareskovens Lilleskole

Hareskovens Lilleskole er en lille skole skønt beliggende lige ud til Hareskoven. Vi er en skole karakteriseret ved nærvær, glæde og et engageret og ansvarsfuldt personale, der vil jeres børns bedste. Hos os er det gode børneliv centrum for vores daglige arbejde. Vi er derfor altid klar til at indgå i en god og konstruktiv dialog omkring jeres barns udvikling og trivsel. Vi har erfaring for, at en dialog som holdes i en god og respektfuld tone, og hvor forældre og skole samarbejder, skaber tryghed, trivsel og faglig udvikling for skolens børn. Derfor insisterer vi da også på den positive dialog. En god skole skabes nemlig bedst i et positivt og anerkendende samspil mellem skole og hjem.

På Hareskovens Lilleskole er kreativitet, personlig og social udvikling og høj faglighed ikke hinandens modsætninger, men hinandens forudsætninger. Vi prioriterer alle områder højt, og vi har en grundlæggende tro på, at vi i samspillet mellem den personlige og sociale udvikling, det kreative/musiske og det fag-faglige skaber glæde og klæder jeres børn bedst på til at kunne skabe sig et godt liv efter endt skolegang.

Vores pædagogiske ståsted tager udgangspunkt i at møde vores elever i øjenhøjde. Hos os er det gode børneliv omdrejningspunktet for vores pædagogik. Det betyder, at vi anerkender børnene, som dem de er, og vi har en ambition om, at børnene på vores skole skal opleve succeser i hverdagen både på det faglige, musiske og personlige og sociale plan. Succeser er med til at udvikle et positivt selvbillede hos børnene og bidrager til glæde og lyst til læring. På den måde har vi skabt en positiv spiral, der skaber gode resultater og trivsel på en og samme tid. Derfor vil I også opleve, at børnene mødes af nærværende og engagerede voksne, der altid vil det enkelte barns bedste, og som altid tager evt. optræk til mobning alvorligt, for Hareskovens Lilleskole skal være et godt sted at være og et godt sted at lære.

Vi er også en skole, hvor fællesskabet er i centrum. Vi har en udpræget vi-kultur, hvor traditioner, forældreopbakning og en fælles stolthed for skolen danner rammen om hverdagen. Vi er ikke perfekte, men vi er en skole, der løbende fornyr os, for en skole skal afspejle den tid og det samfund, vi er en del af.

Vi glæder os til at møde jer.

Med venlig hilsen
Skolelederen