Et kreativt skoleliv medmening og muligheder

HareskovensLilleskole

Skolelederen skriver

 

Hareskovens Lilleskole er en lille skole skønt beliggende på en stor naturgrund med Hareskoven som bagtæppe. Vores skole er karakteriseret ved nærvær, glæde og et engageret og ansvarsfuldt personale der motiveres af at understøtte det gode børneliv, samt en forældregruppe der, som en naturlig del af forældrelivet, investerer tid og engagement i skolens liv og hverdag.

Hos os er børnelivet centrum for vores daglige arbejde. Vi er derfor altid klar til at indgå i en god og konstruktiv dialog omkring jeres barns udvikling og trivsel. Vi har erfaring for, at en åben og tæt dialog mellem forældre og skole skaber tryghed, trivsel og faglig udvikling for skolens børn. En god skole skabes bedst i et positivt og anerkendende samspil mellem skole og hjem. Vi har høj grad af åbenhed i dialog om skolens børn, så forældrekredsen også har mulighed for at være aktive medspillere i etableringen af sunde og udviklende fællesskaber for børnene. 

På Hareskovens Lilleskole er kreativitet, personlig/social udvikling og høj faglighed ikke hinandens modsætninger men hinandens forudsætninger. Vi prioriterer områderne lige højt, og vi har en grundlæggende tro på, at et helhedsorienteret dannelsessyn øger børns muligheder og dømmekraft i en stadig mere kompleks verden. Skolens opgave er til hver en tid at føre børn ind i det samfund, de lever i, og lære dem at tage et socialt ansvar. For at børn kan udvikle sig og blive livsduelige borgere i samfundet, skal de have faglig viden, men de skal også lære at leve sammen med andre mennesker. Det stiller krav om en skoledag, hvor de faglige aktiviteter hele tiden medtænker det helhedsorienterede dannelsesperspektiv, så børnene både lærer noget om fagene og noget om sig selv i verden - om at være i relation til andre. 

Vi møder børnene på skolen i ligeværdige relationer, det er hele omdrejningspunktet for vores pædagogik. Et børneliv skal have værdi i sig selv, og børnene skal opleve, at de også er bidragydere i skabelsen af skolens kultur og sammenhængskraft. Hos os lærer børnene at indgå i demokrati med rettigheder, pligter og ansvar for fællesskabet. Hareskovens Lilleskole skal være et godt sted at være og et godt sted at lære.

Skolens årshjul er ambitiøst med mange kreative projekter og rejseaktiviteter på tværs af hele skolen, og vi har mange stolte traditioner som cementerer vores Lilleskolekultur. 


Mette Holstein, skoleleder