Et kreativt skoleliv medmening og muligheder

HareskovensLilleskole

it.jpg

Vores faglige udgangspunkt

En faglighed med udgangspunkt i det "MUSISKE":

  • legende
  • undersøgende
  • skabende
  • plads til gode ideer
  • "bevægende"
  • involverende
  • indtryk og udtryk

God kultur- og naturforståelse og stor viden om den verden vi lever i med særligt fokus på klimaudfordringer og bæredygtighed.

Gode sproglige kompetencer med hovedvægt dansk og engelsk.

Gode grundlæggende færdigheder læse, skrive, regne.

Erfaring med forskellige faglige arbejdsmetoder samt anvendelse af IT og medier som kommunikations- og kreativt værktøj.

MUSISKE OG KREATIVE AKTIVITETER Erfaringer med personlige udtryksformer inden for musik, billedkunst, bevægelse og teater.