Et kreativt skoleliv medmening og muligheder

HareskovensLilleskole

projekt.jpg

Vores pædagogiske “dogmer”

Børn trives og lærer i et miljø med glæde, nærvær og gode arbejdsvaner.

Alle børn har evner og styrkesider.

Børnelivet har værdi i sig selv.

Børn motiveres, når de involveres i læringsprocessen og målet for deres arbejde.

Børn motiveres af voksne, der udviser engagement og er gode forbilleder.

Alle børn har brug for at blive anerkendt og føle sig forstået, som dem de er.

Musik, bevægelse og leg er grundlæggende for børns udvikling og glæde.

Børn blomstrer, når de oplever successer og har gode relationer til kammerater og voksne.