Et kreativt skoleliv medmening og muligheder

HareskovensLilleskole

bestyrelsen.jpg

Bestyrelsen

Bestyrelsens sammensætning pr. 4. december 2018 (valgt på EGF d. 28/11/2018):

Formand: Pia Mygind (formand + byggeri)

Næstformand: Louise Marlet  (næstformand)

Øvrige medlemmer:

Nina Bornemann (ansættelsesudvalg)

Sune Kliborg Lynge (pædagogisk udvalg)

Brian Købmann (økonomiudvalg)

Bo Odgaard Rasmussen (friplads og restance)

Camilla Dünweber Darre (økonomiudvalg og køkken)

Martin Jensen (suppleant og vedligeholdelse)

Ditte Degnbol (suppleant og køkken)

Mads Hedegaard (lærerrepræsentant)