Et kreativt skoleliv medmening og muligheder

HareskovensLilleskole

bestyrelsen.jpg

Bestyrelsen

Bestyrelsens sammensætning April 2023 (valgt på GF d. 25/4/2023):

Forperson: Michael Madvig 

Næstforperson: Ea Stilling (økonomiudvalg og restance/friplads) 

Ordinære medlemmer:

Nina Bornemann (Ansættelsesudvalg)

Kristoffer Berg (Ansættelsesudvalg)

Maya Hagemann (Vedligeholdelsesudvalg)

Rikke Brown (Udvalg for forældredialog)

Torin Bolvinkel (Forældrerepræsentant)

 

Mads Hedegaard (Medarbejdernes repræsentant)