Et kreativt skoleliv medmening og muligheder

HareskovensLilleskole

optagelse.jpg

Optagelse

Opskrivning på venteliste foregår digitalt.

Det koster 300 kr.* at blive opskrevet på vores ventelister. Bemærk beløbet refunderes ikke, uanset optagelsesstatus til det ønskede klassetrin.

Følgende er vigtigt ved opskrivning:

 • Tjek at korrekt skoleår er angivet
  - start i børnehaveklassen sker i det år barnet fylder 6 år, medmindre barnet skoleudsættes 
 • Oplys søskende, hvis I har flere børn skrevet op eller gående på skolen i forvejen
  - manglende information herom kan betyde søskendefordel (ved børn på skolen) ikke bliver registeret korrekt 
 • Tjek at der er angivet korrekt mailadresser
  - information om ventelisten mv. kan gå tabt, hvis man har oplyst forkert mailadresse 
 • Sæt ”hak”, hvis I har haft støtteforanstaltninger eller kontakt med PPR 
 • Udfyld vores tillægsspørgsmål og vedhæft ansøgningen, hvis du søger til et eksisterende klassetrin (til kommende børnehaveklasser vil I blive bedt om at udfylde tillægsspørgsmål forud for en evt. samtale): Spørgsmål ved ansøgning til eksisterende klassetrin

Fejlagtig oprettelse kan ikke opfanges i vores system og tjek af opskrivningen er derfor på eget ansvar. Det er ligeledes vigtigt at I oplyser ændringer i e-mailadresser.

Log på med dit NemID for opskrivning (børn med samme folkeregisteradresse) her: https://www.ventelisten.net/151014

* Administrationsgebyr for digital opskrivning.

Ring evt. for mere information 44 98 82 10.

I 2022 optager vi kun en bh. klasse.  

Har du børn på skolen i forvejen, skal søskendebørn også opskrives på den digitale venteliste, dog uden at betale opskrivelsesgebyret.

Diverse om optagelsesforløbet: Nye børnehaveklasser

Vi optager op til 22 elever i hver klasse, og vi forsøger at tilstræbe en fordeling på 11 drenge og 11 piger i hver klasse.

Familier med børn, der allerede går på skolen i forvejen opnår søskendefordel, men skal gennemgå opskrivnings- og optagelsesforløbet på lige fod som alle andre.

Efteråret før skolestart vil de første familier på ventelisten blive indkaldt til et informationsmøde, hvor man bekræfter at man er aktivt søgende til Hareskovens Lilleskole. Forud for deltagelse i informationsmødet skal I udfylde tillægsspørgsmål samt indhente før-skole-udtalelse fra børnehaven (information herom vil i modtage, hvis I indkaldes).

Herefter indkaldes der til en legeskoledag, hvor både I og børnene kommer. Det er en hverdag fra kl. 13-15 Legeskoledagen ligger ofte primo oktober.

Herefter indkaldes der til optagelsessamtaler, som afholdes i ultimo oktober-ultimo november. Børnene skal deltage i optagelsessamtalen.

Besked om optagelse på Hareskovens Lilleskole vil ske senest primo december, året før skolestart.

Følgende kriterier tager vi udgangspunkt i:

 • Søskendebørn har søskendefordel
 • Balance af drenge og piger
 • Venteliste.

Samt under forudsætning af gensidigt afstemte forventninger. Skolen forbeholder sig ret til at afvise optag og om muligt anbefale et andet, mere passende skoletilbud.

Pladsen er sikret, når indmeldelsesgebyr er betalt til skolens Støtteforening. Mere information herom følger ved optagelsen.

Optagelse på eksisterede klassetrin

Ved ledige pladser gennemgår vi klassetrinets venteliste og tilbyder uforpligtende samtale og rundvisning til de familier der kan komme i betragtning til den ledige plads. Det er desværre ikke muligt at tilbyde rundvisninger og samtaler, før der er en ledig plads.

Vi optager nye elever løbende med udgangspunkt i elevtallet på det pågældende klassetrin og på basis af en vurdering af, om det er pædagogisk hensigtsmæssigt at optage nye elever.

I er velkommen til at skrive op på ventelisten. Det er i den anledning vigtigt, at I også udfylder og uploader de vedlagte spørgsmål og giver en uddybende beskrivelse af jeres barn til jeres digitale ansøgning. Skema med spørgsmål hentes her: Spørgsmål ved ansøgning til eksisterende klassetrin

Vær opmærksom på, at vi i forbindelse med optagelse senere i skoleforløbet ikke altid følger ventelisten, da vi anlægger et helhedssyn på optagelsen, hvor vi vurderer overensstemmelse mellem den enkelte elevs ressourcer og klassens trivsel. Optagelse senere i skoleforløbet bygger altså på et skøn, som beror på en subjektiv vurdering af ansøgerbarnets mulighed for at falde godt til i klassen samt klassens generelle trivsel.  

Når vi går i gang med optagelsesrunde, vil I blive inviteret til en indledende samtale og rundvisning ved skolens ledelse. Hvis der stadig er basis for optagelse, indkalder skolen til en anden samtale med jer forældre og jeres barn. Vær opmærksom på, at det er et krav, at I giver tilladelse til, at vi indhenter oplysninger fra tidligere skole/institution og/eller PPR og at endelig optagelse er betinget af, at vi modtager disse oplysninger.