Et kreativt skoleliv medmening og muligheder

HareskovensLilleskole

du-som-elev.jpg

Du som elev

På Hareskovens Lilleskole lægger vi vægt på, at eleverne er glade for at gå i skole. Vi lægger vægt på, at der er en god tone mellem eleverne indbyrdes og mellem eleverne og lærerne. Det er vigtigt for os, at I lærer at samarbejde, at respektere hinanden og anerkende hinandens forskelligheder. Det er vigtigt både at kende hinandens styrker og svagheder.

Vores elever arbejder meget i grupper. Vi vil gerne lære Jer at kunne løse en opgave i fællesskab. Det kan være svært at løse en opgave, hvis man er alene om det, men hvis man er flere, kan man få flere vinkler på opgavens løsning.
Det kan være svært at arbejde sammen, men det er noget, der kan læres.

I teksterne til venstre kan du læse mere om vores trivselspolitik og vores traditioner på skolen. Vi arbejder meget med at tilrettelægge aktiviteter, der styrker trivslen mellem eleverne.