Et kreativt skoleliv medmening og muligheder

HareskovensLilleskole

overbygningen.jpg

Overbygningen

I overbygningen ønsker vi at arbejde projektorienteret med fagene sammen med eleverne. Vi tænker det som et læringsfællesskab.
Vores mål er, at få fagene til at spille sammen, men også at give plads til at eleverne kan fordybe sig i fagenes egenart
Vi arbejder med en kreativ tilgang – kodeordene er entreprenørskab og innovation
De unge skal være kulturskabende og opleve sig som en del af fællesskabet.
Eleverne skal selv være med til at skabe et ungdomsmiljø – det skal også være deres sted, ikke kun de voksnes. Her skal være fedt at være, fordi man er en del af fællesskabet og har medejerskab.
Lærerne står ikke nødvendigvis med svaret på alt – eleverne skal lære at lære. Lærerne skal skabe rammerne for det kreative fællesskab
Vi ønsker også at være en skole med mulighed for at fordybe sig i det musisk-kreative – der skal være mulighed for at dyrke det, man interesserer sig for – her i form af Liniefagene
Vi ønsker at undervise i mange forskellige slags sprog – film, krop, musik og billedkunst er også sprog.

Dagligdagen

Året igennem skifter dagens program. Der er uger med almindeligt skoleskema med de enkelte fag lagt ind i enkelt- og dobbelt-moduler fra kl. 8 – 14.30. Andre uger er projekt-uger eller lejrskole-uger eller uger, hvor enkelte fag får særligt fokus. Dagens gang er derfor forskellig året igennem, men hver dag er der frokost ca. 11.30 med en efterfølgende større pause. Om eftermiddagen er der mulighed for lektie-café og de unge har også mulighed for at hygge sig med hinanden i deres fælles lokaler. Den nye bygning vil indeholde et te-køkken med mikro-ovn, køleskab og opvaskemaskine. Rammerne for samværet om eftermiddagen udstikkes sammen med de unge på den årlige fælleslejrskole for overbygningen.

Undervisningen

Undervisningen er organiseret dels i

 • Projekter
  Hvorfor projekt-undervisning? Hvordan? Hvornår?
  teamsamarbejde, elev-centreret, på tværs af fag og klasser, det handler om emnet,
  et tema skal uddybes, det skal være relevant for de unge, fokus på proces og produkt og formidling, målrettet, produkterne skal sættes ind i en kulturel sammenhæng – medborgerskab – produktet skal give mening for andre end en selv
  oparbejde og støtte de unges evne og lyst til at arbejde med produktivitet ambition om at få det ud og formidle det i det offentlige rum
  man skal kunne se, hvad der er planen med det. I forbindelse med projektopgaven har vi på Hareskovens Lilleskole valgt at inddragelse af valgfag ikke skal indgå som en del af opgaven. 

dels i skemalagt

 • Fag-undervisning
  Her arbejdes der med termerne og begreberne for de enkelte fag, der bliver lagt et videns-fundament og færdigheder bliver trænet.

Lejrskoler og udlandsture

På Hareskovens Lilleskole er det vigtigt for os, at børnene kommer ud af skolebygningerne og oplever den omkringliggende verden on location. Vi bruger selvfølgelig skoven, men det er også vigtigt, at børnene kommer længere væk.

Alle vores lejrskoler har som udgangspunkt at arbejde med elevernes oplevelse af at høre til i et fællesskab. Der er stor vægt på at styrke de sociale kompetencer.

I starten af skoleåret tager overbygningsklasserne en uge på fælleslejr et sted i Danmark. Her lærer de om landsdelen, de bliver udfordret fysisk og socialt og de er med til at lægge planer for skoleåret og diskutere rammerne for samværet.

I 7.klasse tager vi eleverne med til Wales, Storey Arms, som er et friluftscenter i Brecons Beacon.

Formålet er her at give eleverne mulighed for aktivt at bruge deres 1. Fremmedsprog. Herudover er formålet at støtte eleverne i at skubbe til deres grænser for, hvad de kan. Vi vandrer over bjerge, kravler i huler, rapeller og sejler i kano.

I 8.kl. tager vi eleverne med til Berlin. Her er formålet, at de skal bruge deres 2.fremmedsprog og i øvrigt få et indtryk af og kendskab til den tyske hovedstad.

Linjeholdene i musik og drama/medie tager på Lilleskolernes musik- og teater-festival 3 dage sidst i juni. Her mødes de med elever fra andre lilleskoler og viser, hvad de kan. Formålet med denne lejrskole er at give eleverne en oplevelse af at være en del af et større fællesskab, men også at give dem mulighed for at måle sig med andre og opleve og blive inspireret af andre.

Afgangsprøver og Terminsprøver

Vi melder eleverne til folkeskolens afgangsprøver i 9.klasse med afholdelse i maj- juni.

Uddannelsesvejledning

Vi har et samarbejde med Uddannelsesvejledningen i Ballerup Kommune (Den Kommunale Ungeindsats – KUI) og har derfor tilknyttet en Uddannelsesvejleder til skolen.
Uddannelsesvejlederen vil introducere de forskellige muligheder for ungdomsuddannelser for eleverne. Eleverne vil ligeledes deltage i brobygningsaktiviteter og valgfri praktik mv.