Et kreativt skoleliv medmening og muligheder

HareskovensLilleskole

overbygningen.jpg

Overbygningen

7., 8. og 9. klasse

I overbygningen er de unge med-kulturskabende og skal opleve sig som en del af fællesskabet. Eleverne skal selv være med til at skabe og vedligeholde et ungdomsmiljø som står på skolen værdier og de sociale og personlige færdigheder, de har med sig fra deres tidligere skoleliv. 
I overbygningen skal det være fedt at være, fordi man er en del af fællesskabet og har medejerskab.
Lærerne står ikke nødvendigvis med svaret på alt, de skal sætte trygge rammer for et kreativt og kritisk tænkende fællesskab – eleverne skal lære at lære og bruge deres nysgerrighed til at undersøge og selvstændigt finde frem til viden.

Selvom overbygningen har afgangsprøven som slutmål, så har vi også andre mål om fortsat at arbejde med personlig og social udvikling og trivsel og elevernes skal fortsat have mulighed for at fordybe sig musisk og kreativt. 

Dagligdagen

I Overbygningen møder eleverne fagene dansk og livsoplysning, matematik, idræt, musik, engelsk, tysk, geo/bio, fysik/kemi, samfundsfag og valgfag (musik eller billedkunst). Hertil har elverne linjefag 2 lektioner ugentligt med mulighed for at vælge fordybelse i et område, som de har særlig interesse for. 
Der er uger med almindeligt skoleskema og andre uger med projekter i klassen eller på tværs af klasserne. Hver dag er der frokost ca. 11.30 med en efterfølgende større pause. I pausen må eleverne - med forældretilladelse - forlade skolens område. 

Lejrskoler

På Hareskovens Lilleskole er det vigtigt for os, at børnene kommer ud af skolebygningerne og oplever den omkringliggende verden on location. Vi bruger selvfølgelig skoven, men det er også vigtigt, at børnene kommer længere væk.Alle vores lejrskoler har som udgangspunkt at arbejde med elevernes oplevelse af at høre til i et fællesskab. Der er stor vægt på at styrke de sociale kompetencer.

I starten af skoleåret tager overbygningsklasserne en uge på fælleslejr et sted i Danmark. Her lærer de om landsdelen, de bliver udfordret fysisk og socialt og de er med til at lægge planer for skoleåret og diskutere rammerne for samværet.

I 7.klasse tager vi eleverne med til Wales, Storey Arms, som er et friluftscenter i Brecons Beacon.

Formålet er her at give eleverne mulighed for aktivt at bruge deres 1. Fremmedsprog. Herudover er formålet at støtte eleverne i at skubbe til deres grænser for, hvad de kan. Vi vandrer over bjerge, kravler i huler, rapeller og sejler i kano.

I 8.kl. tager vi eleverne med til Berlin. Her er formålet, at de skal bruge deres 2.fremmedsprog og i øvrigt få et indtryk af og kendskab til den tyske hovedstad.

Linjeholdene i musik og drama/medie tager på Lilleskolernes musik- og teater-festival 3 dage sidst i juni. Her mødes de med elever fra andre lilleskoler og viser, hvad de kan. Formålet med denne lejrskole er at give eleverne en oplevelse af at være en del af et større fællesskab, men også at give dem mulighed for at måle sig med andre og opleve og blive inspireret af andre.

Afgangsprøver og Terminsprøver

Vi melder eleverne til folkeskolens afgangsprøver i 9.klasse med afholdelse i maj- juni. Valgfagseksamen efter 8. klasse afvikler vi i vinterperioden. 

Uddannelsesvejledning

Vi har et samarbejde med Uddannelsesvejledningen i Ballerup Kommune (Den Kommunale Ungeindsats – KUI) og har derfor tilknyttet en Uddannelsesvejleder til skolen.
Uddannelsesvejlederen vil introducere de forskellige muligheder for ungdomsuddannelser for eleverne. Eleverne vil ligeledes deltage i brobygningsaktiviteter og valgfri praktik mv. UU-vejlederens kontaktoplysninger findes på hjememsiden.