Et kreativt skoleliv medmening og muligheder

HareskovensLilleskole

skolepenge.jpg

Skolepenge

Hvad koster en plads på skolen?

En plads på skolen koster pr. 1/1/2020  i alt kr. 2.200 pr. måned. Der betales månedligt forud.

 

Beløbet inkluderer:

  • Almindelige skolegang
  • SFO- og klubtilbud
  • Frugt i 10-pausen og eftermiddagsmad i FTO'en & Klub
  • Lejrskoleophold med undtagelse af udlandsture

Udover skolepenge skal man påregne udgifter til følgende:

  • Madpenge til lejrskoler, 300 kr. pr. barn. Beløbet opkræves med skolepengene i september måned
  • Transport til og fra den årlige fælleslejrskole, 100 kr. pr. barn. Beløbet opkræves med skolepengene i september måned
  • Lejrskoleophold i udland på 7. og 8. klassetrin. Der opkræves et beløb svarende til maksimalt en måneds skolepenge pr. tur. Opkræves via skolepengene ca. samme måned som rejsen.
  • Årligt kontingent på 300 kr. til Støtteforeningen pr. familie (oktober). Opkræves via skolepengene.

Skolepengene skal betales senest den 1. i måneden via betalingsservice, og der betales i alle årets 12 måneder. Der betales dog kun skolepenge i 11 måneder for eleverne i 9. klasse.

I forbindelse med indmeldelse opkræver skolen et pligtigt indmeldelsesgebyr til skolens støtteforeningen på 900 kr.

Såfremt man ønsker sit barn udmeldt af skolen er der en måneds opsigelse fra udløb af den måned, hvor man udmelder sit barn.


Fripladser

Det er muligt for forældre at søge om delvis friplads. Tildelingen sker i forhold til indkomst og formueforhold, og gives for højst 1 år ad gangen.

Til alle forældre gives før sommerferien via Forældreintra eller taskebrev besked om fripladsmuligheden med angivelse af ansøgningsfrist, som skal overholdes.

Søskendemoderation
Skolen giver søskendemoderation til 2., 3. og 4. barn, der samtidig går på skolen.
Til 2. barn ydes 340 kr., til 3. barn ydes 580 kr. osv.  
Hovedreglen er, at søskende for at få moderationen skal have samme folkeregisteradresse. Så giver elevstyringssystemet selv rabatten.
Søskende kan dog dele en ved skolestart given søskendemoderation, hvis forældrene flytter fra hinanden. Det kræver, at forældrene selv - hvert år inden skolestart i august – skal have søgt skriftligt om deling til kontoret. Man får ikke søskende-moderation med tilbagevirkende kraft.

Befordringstilskud
Transportudgifter til offentlige transport-midler til og fra skolen er desværre meget begrænsede efter lovgivningen, bortset fra til handicappede og invalide elever. Vi informerer via Forældreintra, når der er nyt.

Klasseweekender
Forældrene arrangerer selv.
Skolen giver i øjeblikket et tilskud til opholdet i f.eks. en hytte.  Forældrene i klassen betaler selv mad og evt. andel af opholdet. Vi prioriterer klasse-weekenderne højt, så man får nogle fælles oplevelser.