Et kreativt skoleliv medmening og muligheder

HareskovensLilleskole

vores-undervisning.jpg

Vores undervisning

Hareskovens Lilleskole tilbyder undervisning fra børnehaveklasse - 9. kl.
Klasserne er inddelt i 3 afdelinger:

  • Lilleafdelingen (LA): bh - 2. kl.
  • Mellemafdelingen: 3. - 6. kl.
  • Overbygningen: 7. - 9. kl.

Undervisningen er tilrettelagt dels i et grundskema, hvor lærerne underviser børnene i de forskellige fags metoder og indhold, dels i perioder med fælles emner, enten på tværs af klasserne i de enkelte afdelinger eller på tværs af hele skolen. Her indgår fagene i arbejdet med forskellige emner, projekter, temaer mm. Vi arbejder med at lære børnene at kunne indgå i et samarbejde om at løse en opgave – enten formuleret af lærerne eller af børnene – eller af børn og lærere i fællesskab.

Vores mål er, at få fagene til at spille sammen, men også at give plads til at eleverne kan fordybe sig i fagenes egenart.
Vi arbejder med en kreativ tilgang – at træne børnene i at kunne få øje på det anderledes mulige.
Vi underviser derfor også i mange forskellige slags sprog – film, krop, musik og billedkunst opfatter vi også som sprog.