Et kreativt skoleliv medmening og muligheder

HareskovensLilleskole

vores-undervisning.jpg

Vores undervisning

Hareskovens Lilleskole tilbyder undervisning fra bh. klasse - 9. kl.
Klasserne er inddelt i 3 afdelinger:

  • Lilleafdelingen (LA): bh.kl. - 3. kl.
  • Mellemafdelingen (MA): 4. - 6. kl.
  • Overbygningen (OB): 7. - 9. kl.

Vores undervisning er varieret og århjulet opbygget i en vekslen mellem undervisning i egne klasser med fast grundskema og projektorienteret undervisning i egen klasse eller sammen med andre klasser, i afdelingen eller med hele skolen. Årshjulet indeholder mange tilbagevendende forløb som teateruger, karnevalsprojekt, miniuniversitet, historieprojekt og skolerejser. Vores måde at lave skole på inviterer til mange typer af fællesskaber og det er derfor vigtigt, at du overvejer om dit barn trives i en omskiftelig og varieret hverdag, før du tilmelder ventelisten.

Vi tilstræber, at fagene integreres og spiller sammen, men giver også plads til, at børnene kan fordybe sig i fagenes egenart. Vores tilgang er kreativ. Vi inddrager mange forskellige udtryksformer i undervisningen og øver børnene i at kunne få øje på det anderledes mulige. F.eks. er filmiske udtryk, krop, musik, rytme og billeder også sprog som vi kan tilegne os og kommunikere med. 

Hareskovens Lilleskole ønsker at børnene tilegner sig viden og færdigheder som ruster dem til at klare sig i livet uden for skolen. Derfor tilstræber vi at gøre læringssituationer autentiske og virkelighedsnære, så børnene oplever fagområderne omsat i den virkelige verden. 

revideret 05.07.23